Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

Miło nam poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2009 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Matematyki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Poniżej dokument, który otrzymaliśmy:


 DoktoratyMgr inż. Agnieszka Szumera (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie)

Rozprawa doktorska pt. „Probabilistyczne struktury regresji "

promotor: dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL JPII (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
recenzja 1: prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska) 
recenzja 2: dr hab. August Zapała (Katolicki Uniwersytet Lubelski) 
streszczenie wersja polska 
streszczenie wersja angielska 
zawiadomienie o obronie

Przewód realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)

Wszczęcie przewodu: 22 stycznia 2019 r.
Zakończenie przewodu:


Mgr Edyta Bartnicka (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynką"

promotor: dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: dr hab. Krzysztof Prażmowski, prof. UwB (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet w Białymstoku)
recenzja 2: prof. dr hab. Piotr Pragacz (Instytut Matematyczny PAN)
streszczenie wersja polska
streszczenie wersja angielska
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 1 grudnia 2015 r.
Zakończenie przewodu: 10 kwietnia 2018 r.


 

Mgr inż. Mariusz Bodzioch (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Zagadnienie z ukośną pochodną dla równań eliptycznych drugiego rzędu w obszarze z punktem stożkowym na brzegu"

promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak (Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej)
recenzja 2: prof. dr hab. Władimir Mitiuszew (Wydział Matematyczno Fizyczno Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
streszczenie wersja polska
streszczenie wersja angielska
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 14 stycznia 2014 r.
Zakończenie przewodu: 18 września 2017 r.


Mgr Piotr Jastrzębski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Formy Clifforda-Kleina pewnych przestrzeni jednorodnych"

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski, WMIiM)
recenzja 2: dr hab. Andriy Panasyuk, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 22 maja 2012 r.
Zakończenie przewodu: 22 grudnia 2015 r.


Mgr Barbara Śmiarowska (Uzar)

Rozprawa doktorska pt. „Klasy funkcji analitycznych generowane przez iloczyny Blaschkego"

promotor: dr hab. Adam Lecko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1.: prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
recenzja 2.: dr hab. Leopold Koczan, prof. PL (Politechnika Lubelska)
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 10 czerwca 2014 r.
Zakończenie przewodu: 12 kwietnia 2016 r.


Mgr Bogumiła Kowalczyk (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Funkcje wielomianowo prawie-wypukłe”

promotor: dr hab. Adam Lecko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
recenzja 2: prof. dr hab. Julian Ławrynowicz
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 12 marca 2013 r.
Zakończenie przewodu: 22 września 2015 r.


mgr Maciej Bocheński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt.: "Uogólnione, symplektyczne przestrzenie symetryczne"

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: dr hab. Aleksander Strasburger, prof. SGGW (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
recenzja 2:  prof. dr hab. Wojciech Wojtyński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
zawiadomienie o obronie


Wszczęcie przewodu: 22 maja 2012 r.
Zakończenie przewodu: 25 marca 2014 r.


mgr Damian Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt.: "Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych drugiego rzędu w nieograniczonych obszarach stożkowo-podobnych"
("Boundary value problems for eliptic second order equations in unbounded cone-like domains") (streszczenie)

promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Bogusław Mucha (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
recenzja 2: dr hab. Robert Stańczy (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 13 grudnia 2011 r.
Zakończenie przewodu: 3 września 2013 r.


mgr Krzysztof Żyjewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Nielokalne zagadnienie Robina dla równan eliptycznych drugiego rzędu w obszarze płaskim z punktem kątowym na brzegu (streszczenie)

promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Władimir Mitiuszew (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
recenzja 2: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (Instytut Matematyczny PAN)

Wszczęcie przewodu: 15 czerwca 2010 r.
Zakończenie przewodu: 19 czerwca 2012 r.


mgr Artur Woike (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Symplektyczność przestrzeni twistorów

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzenci: dr hab. Robert Wolak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Bogusław Hajduk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Wszczęcie przewodu: 15 czerwca 2010 r.
Zakończenie przewodu: 11 października 2011 r.


mgr Krzysztof Petelczyc (Uniwersytet w Białymstoku)

Metoda częściowych zbiorów różnicowych i sumowanie struktur incydencyjnych

promotor: dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński (Uniwersytet w Białymstoku)
recenzenci: dr hab. Zygmunt Pogorzały (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jan Jakóbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Wszczęcie przewodu: 20 kwietnia 2010 r.
Zakończenie przewodu: 22 lutego 2011 r.