Uprawnienia do nadawnia stopnia naukowego doktora

Miło nam poinformować, iż w dniu 27 kwietnia 2009 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Matematyki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Poniżej dokument, który otrzymaliśmy:


 Doktoraty


Mgr Piotr Jastrzębski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Formy Clifforda-Kleina pewnych przestrzeni jednorodnych"

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Stefan Jackowski (Uniwersytet Warszawski, WMIiM)
recenzja 2: dr hab. Andriy Panasyuk, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 22 maja 2012 r.
Zakończenie przewodu: 22 grudnia 2015 r.


Mgr Barbara Śmiarowska (Uzar)

Rozprawa doktorska pt. „Klasy funkcji analitycznych generowane przez iloczyny Blaschkego"

promotor: dr hab. Adam Lecko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1.: prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
recenzja 2.: dr hab. Leopold Koczan, prof. PL (Politechnika Lubelska)
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 10 czerwca 2014 r.
Zakończenie przewodu: 12 kwietnia 2016 r.


Mgr Bogumiła Kowalczyk (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt. „Funkcje wielomianowo prawie-wypukłe”

promotor: dr hab. Adam Lecko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
recenzja 2: prof. dr hab. Julian Ławrynowicz
streszczenie
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 12 marca 2013 r.
Zakończenie przewodu: 22 września 2015 r.


mgr Maciej Bocheński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt.: "Uogólnione, symplektyczne przestrzenie symetryczne"

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: dr hab. Aleksander Strasburger, prof. SGGW (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
recenzja 2:  prof. dr hab. Wojciech Wojtyński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
zawiadomienie o obronie


Wszczęcie przewodu: 22 maja 2012 r.
Zakończenie przewodu: 25 marca 2014 r.


mgr Damian Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Rozprawa doktorska pt.: "Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych drugiego rzędu w nieograniczonych obszarach stożkowo-podobnych"
("Boundary value problems for eliptic second order equations in unbounded cone-like domains") (streszczenie)

promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Bogusław Mucha (Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)
recenzja 2: dr hab. Robert Stańczy (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
zawiadomienie o obronie

Wszczęcie przewodu: 13 grudnia 2011 r.
Zakończenie przewodu: 3 września 2013 r.


mgr Krzysztof Żyjewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Nielokalne zagadnienie Robina dla równan eliptycznych drugiego rzędu w obszarze płaskim z punktem kątowym na brzegu (streszczenie)

promotor: prof. dr hab. Michaił Borsuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzja 1: prof. dr hab. Władimir Mitiuszew (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
recenzja 2: prof. dr hab. Wojciech Zajączkowski (Instytut Matematyczny PAN)

Wszczęcie przewodu: 15 czerwca 2010 r.
Zakończenie przewodu: 19 czerwca 2012 r.


mgr Artur Woike (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Symplektyczność przestrzeni twistorów

promotor: prof. dr hab. Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
recenzenci: dr hab. Robert Wolak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab. Bogusław Hajduk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Wszczęcie przewodu: 15 czerwca 2010 r.
Zakończenie przewodu: 11 października 2011 r.


mgr Krzysztof Petelczyc (Uniwersytet w Białymstoku)

Metoda częściowych zbiorów różnicowych i sumowanie struktur incydencyjnych

promotor: dr hab. Krzysztof Belina-Prażmowski-Kryński (Uniwersytet w Białymstoku)
recenzenci: dr hab. Zygmunt Pogorzały (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jan Jakóbowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Wszczęcie przewodu: 20 kwietnia 2010 r.
Zakończenie przewodu: 22 lutego 2011 r.