Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 w składzie:

Dr inż. Mariusz Bodzioch - przewodniczący

Członkowie:

 1. dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM
 2. dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
 3. przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego
 4. Sekretarz: dr Artur Woike

Sekcja ds. kierunku informatyka

 1. prof. dr hab. Lech Polkowski – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Aleksander Denisiuk, prof. UWM
 3. dr Paweł Drozda
 4. dr inż. Bartosz Nowak
 5. mgr Krzysztof Ropiak

Sekcja ds. kierunku matematyka

 1. prof. dr hab. Aleksy Tralle – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
 3. dr Joanna Kluczenko
 4. dr Mariusz Kwiatkowski
 5. dr Jacek Marchwicki

 


BADANIE LOSU ABSOLWENTÓW

 

ZALECENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANIE


WYNIKI ANKIET:


 

AKTY PRAWNE OGÓLNOUCZELNIANE

PROCEDURY WYDZIAŁOWE - dostęp tylko z sieci WMiI

semestr zimowy 2017/18