Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 w składzie:

Dr hab. Jan Jakóbowski - przewodniczący

Członkowie:

 1. dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM
 2. dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
 3. przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego
 4. Sekretarz: dr inż. Mariusz Bodzioch

Sekcja ds. kierunku informatyka

 1. prof. dr hab. Lech Polkowski – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Aleksander Denisiuk
 3. dr Paweł Drozda
 4. dr Halina Tańska
 5. mgr Krzysztof Ropiak

Sekcja ds. kierunku matematyka

 1. prof. dr hab. Aleksy Tralle – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
 3. dr Joanna Kluczenko
 4. dr Mariusz Kwiatkowski
 5. dr Jacek Marchwicki
 6. dr Artur Woike

BADANIE LOSU ABSOLWENTÓW

 

ZALECENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANIE


WYNIKI ANKIET:


 

AKTY PRAWNE OGÓLNOUCZELNIANE

PROCEDURY WYDZIAŁOWE - dostęp tylko z sieci WMiI

semestr zimowy 2017/18