Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 w składzie:

Dr hab. Jan Jakóbowski - przewodniczący

Członkowie:

 1. dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM
 2. dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
 3. dr inż. Mariusz Bodzioch
 4. przedstawiciel studentów wskazany przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego: Damian Zabijak
 5. Sekretarz: dr Artur Woike

Sekcja ds. kierunku informatyka

 1. prof. dr hab. Lech Polkowski – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Aleksander Denisiuk, prof. UWM
 3. dr Paweł Drozda
 4. dr Halina Tańska
 5. mgr Krzysztof Ropiak

Sekcja ds. kierunku matematyka

 1. prof. dr hab. Aleksy Tralle – przewodniczący sekcji
 2. dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
 3. dr Joanna Kluczenko
 4. dr Mariusz Kwiatkowski
 5. dr Jacek Marchwicki

BADANIE LOSU ABSOLWENTÓW

 

ZALECENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANIE


WYNIKI ANKIET:


 

AKTY PRAWNE OGÓLNOUCZELNIANE

PROCEDURY WYDZIAŁOWE - dostęp tylko z sieci WMiI

semestr zimowy 2017/18