Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Na Wydziale Matematyki i Informatyki powołuje się Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 w składzie:

 • Prof. dr hab. Witold Łukaszewicz, prof. zw.- przewodniczący
 • Mgr inż. Mariusz Bodzioch - sekretarz

Sekcja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku informatyka

 • prof. dr hab. Łukaszewicz, prof. zw. – kierownik sekcji
 • prof. dr hab. Lech Polkowski, prof. zw.
 • dr hab. Mark Pankov, prof. UWM
 • dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM – prodziekan ds. kształcenia
 • dr inż. Przemysław Górecki
 • dr Krzysztof Sopyła
 • student kierunku Informatyka Mateusz Nakielski

Sekcja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku matematyka

 • prof. dr hab. Adam Doliwa – kierownik sekcji
 • dr hab. Bugusław Hajduk, prof. UWM
 • dr Maciej Bocheński
 • dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska
 • dr Aleksandra Kiślak-Malinowska – prodziekan ds. studenckich
 • dr Irena Morocka-Tralle
 • student kierunku Matematyka Teresa Strot

BADANIE LOSU ABSOLWENTÓW


PROCEDURY OGÓLNOUCZELNIANIE


WYNIKI ANKIET:


 

AKTY PRAWNE OGÓLNOUCZELNIANE

PROCEDURY WYDZIAŁOWE - dostęp tylko z sieci WMiI

semestr zimowy 2017/18