RODO

  • Lokalny Administrator Danych

prof. dr hab. Adam Doliwa
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54, pok. A 1/12, 10-710 Olsztyn
tel. +48 89 524 60 21
e-mail:  doliwa@matman.uwm.edu.pl

  • Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych

dr Krzysztof Żyjewski
ul. Słoneczna 54, pok. A 0/19, 10-710 Olsztyn
tel. +48 89 524 60 02
e-mail: krzysztof.zyjewski@uwm.edu.pl

  • Prawa Jednostki - informacja
  • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
    w Olsztynie -
    czytaj