Kandydaci WMiI do Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM

Dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM, jest prodziekanem ds. rozwoju informatyki oraz przewodniczącym zespołu ds. dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. Jego działalność obejmuje głównie systemy decyzyjne oraz sztuczną inteligencję, z wyraźnym naciskiem na praktyczne zastosowania w informatyce technicznej. Posiada szerokie zainteresowania badawcze i dydaktyczne w nowych technologiach, w tym rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, systemach Internetu rzeczy oraz robotyce inteligentnej, co dodatkowo wzbogaca jego wkład w rozwój naukowy i edukacyjny. Jako aktywny członek społeczności naukowej jest zaangażowany w pracę w takich towarzystwach jak Polskie Towarzystwo Sztucznej Inteligencji, Międzynarodowe Towarzystwo Zbiorów Przybliżonych, Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI), grupa robocza KIS11 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, a także członkostwo w Radzie Recenzentów (IRB) Fundacji Rozwoju Okulistyki. Jego działalność dotyczy także współpracy z redakcjami czasopism i organizacji konferencji. Szczególnie doceniane są jego osiągnięcia jako promotora prac dyplomowych z zakresu inteligencji obliczeniowej.

Kandydując do Senatu Uniwersyteckiego ma nadzieję wnosić do gremium swoje doświadczenie i umiejętności, skupiając się na wspieraniu rozwoju naukowego i edukacyjnego uczelni. Jego zaangażowanie w naukę i edukację, może przyczynić się do budowania otwartego i innowacyjnego środowiska akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.


mgr inż. Artur Samojluk 

W mojej zawodowej karierze informatycznej przeszedłem przez wszystkie szczeble, dzięki czemu głęboko rozumiem oczekiwania zarówno studentów, jak i ich przyszłych pracodawców. Moje zaangażowanie w rozwój zawodowy osiągnęło kulminację w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych, co umocniło moją umiejętność efektywnej komunikacji z sektorem biznesowym i skutecznego reprezentowania interesów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w środowisku społeczno-gospodarczym. Jestem gotowy aktywnie zaangażować się w przekazanie swojego doświadczenia na rzecz organizacji i realizacji nowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) inicjowanych przez UWM, których celem jest transfer wiedzy naukowej do sektora biznesowego. W swojej pracy naukowej skupiam się na trzech fundamentalnych obszarach: opracowywaniu inteligentnych systemów decyzyjnych (ISD) dla telemedycyny, eksploracji algorytmów obliczeniowych w teorii liczb oraz rozwijaniu nowych metod analizy danych.  Mój cel jako kandydata do Senatu UWM to dalsze pogłębianie współpracy między uniwersytetem a światem biznesu, promowanie innowacyjności wśród naszej społeczności akademickiej i przyczynianie się do tworzenia wartościowych rozwiązań, które będą służyć zarówno rozwojowi nauki, jak i społeczeństwa.


dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM

Od początku swojej drogi zawodowej, czyli od 1990 roku, byłem  związany najpierw z AR-T w Olsztynie, a później z UWM. Moje zainteresowanie matematyczne skupiają się wokół zagadnień teorii ergodycznej, topologicznych układów dynamicznych, a także teorii grup i procesów stochastycznych (zarówno klasycznych, jak i kwantowych). Jestem autorem dwudziestu paru publikacji naukowych. 

Od roku 2013 jestem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych i kieruję nią od 2015 roku. W styczniu ubiegłego roku zostałem powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka. Jestem także członkiem komisji senackiej i kilku komisji wydziałowych. Aktywnie uczestniczę w życiu wydziału i uczelni. 


dr Agnieszka Zbrzezny

Uzyskała stopień doktora nauk techniniczych w zakresie informatyki w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Specjalizuje się w weryfikacji systemów informatycznych. Współpracowała z Uniwersytetem Middlesex w Londynie, a w 2019 roku, w trakcie pracy na Uniwersytecie w Oksfordzie, rozszerzyła swoje zainteresowania badawcze o weryfikację i wyjaśnialność modeli sztucznej inteligencji. Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziałe Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji naukowych o zakresie międzynarodowym. Współzałożycielka i członkini komitetu organizacyjnego towarzystwa International AI in the Ophthalmology Society. Opiekunka koła naukowego sztucznej inteligencji "Czarna Magia". Kierowniczka i wykonawczyni grantów badawczych. Prelegentka na konferencjach branżowych min. Women in Tech Summit. Współpracowniczka Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Jana Długosza oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Jako senator Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, może przyczynić się do wsparcia Senatu i rozwoju Uczelni, wykorzystując bogate doświadczenie naukowe i szerokie kontakty na uczelniach krajowych i zagranicznych. Dzięki współpracy z innymi uczelniami, może inicjować projekty i programy współpracy, które wzmocnią pozycję naszego Uniwersytetu jako lidera w dziedzinie nowoczesnych technologii i informatyki.

Jej zaangażowanie w rozwój naukowy, doświadczenie w międzynarodowej współpracy i pasja do edukacji mogą znacznie przyczynić się do wsparcia Senatu i dynamicznego rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, promując go jako nowoczesną i otwartą na świat instytucję naukową.