Polskie Towarzystwo Informatyczne

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Koło Warmińsko-Mazurskie PTI ( www.pti.org.pl )

Głównymi celami działalności Towarzystwa są:

  • podejmowanie działań dotyczących informatyki w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą,
  • działalność w zakresie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania stosownych i zgodnych ze standardami świadectw oraz certyfikatów dotyczących zawodu informatyka,
  • działania związane z zapewnianiem wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków,
  • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki,
  • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej członków a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką, ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
  • popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań,
  • propagowanie idei Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
  • udział w budowie społeczeństwa informatycznego.

 Koło Warmińsko-Mazurskie, powstało w 2010 roku z inicjatywy Haliny Tańskiej i Hanny Pikus pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Koło Warmińsko-Mazurskie zostało zorganizowane jako jednostka Oddziału Pomorskiego PTI (www.pti.gda.pl ) dzięki współpracy z prezesem OP PTI Wojciechem Kiedrowskim i Alicją Myszor - członkiem honorowym PTI. Obecnie Koło Warmińsko-Mazurskie wraz z Oddziałem Pomorskim jest organizatorem i patronem inicjatyw informatycznych. W pierwszej kadencji funkcjonowania koła przewodniczącym został Andrzej Rydzewski – dyrektor RCI UWM. W następnych dwóch kadencjach przewodniczącym był Marek Adamowicz- Dyrektor Instytutu Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie i obecnie role tę pełni dr Anna Michalczyk- adiunkt na  Wydziale Matematyki I Informatyki UWM w Olsztynie.

Od początku swojej działalności Koło Warmińsko-Mazurskie ściśle współpracuje z Wydziałem Matematyki i Informatyki, mając tutaj swoją siedzibę, m.in. jako patron Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodów Programistycznych oraz organizator cyklicznych spotkań informatycznych na wydziale.

Koło Warmińsko Mazurskie skupia osoby związane z informatyką m.in. pracowników przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, z wielu branż oraz ośrodków naukowych a także studentów kierunków informatycznych z Warmii i Mazur.