Oferta kształcenia

Oferta kształcenia na rok 2016/2017

Kierunek:

 

Nazwa:

Matematyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Stacjonarne – 6 semestrów

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne – 4 semestry

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana

 

Krótki opis kierunku:

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi . Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji .

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

 

Absolwenci są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Powinni stanowić wyspecjalizowaną kadrę zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, jak i nauczycieli matematyki w szkolnictwie (specjalność nauczycielska).

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Kierunek:

 

Nazwa:

Informatyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów

Specjalności (stacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Specjalności (niestacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 4 semestry

Specjalności (stacjonarne): techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Specjalności (niestacjonarne): techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Krótki opis kierunku:

Kierunek, po którym specjaliści posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach. Mimo profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, elementy robotyki i automatyki, miernictwo elektroniczne, technika cyfrowa, projektowanie systemów informatycznych, aplikacje WWW, diagnozowanie i serwisowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów komputerowych) mają dobrą wiedzę ogólną w zakresie informatyki (systemy operacyjne, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych).

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in. jako projektant systemów informatycznych, programista, wdrożeniowiec, konstruktor i administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne.

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w języku polskim i w języku angielskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Matematyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Stacjonarne – 6 semestrów

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana, matematyka finansowo ubezpieczeniowa

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne – 4 semestry

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana

 

Krótki opis kierunku:

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi . Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji .

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

 

Absolwenci są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Powinni stanowić wyspecjalizowaną kadrę zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, jak i nauczycieli matematyki w szkolnictwie (specjalność nauczycielska).

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Kierunek:

 

Nazwa:

Informatyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów

Specjalności (stacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Specjalności (niestacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 4 semestry

Specjalności (stacjonarne): bioinformatyka, techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Specjalności (niestacjonarne): bioinformatyka, techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Krótki opis kierunku:

Kierunek, po którym specjaliści posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach. Mimo profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, elementy robotyki i automatyki, miernictwo elektroniczne, technika cyfrowa, projektowanie systemów informatycznych, aplikacje WWW, diagnozowanie i serwisowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów komputerowych) mają dobrą wiedzę ogólną w zakresie informatyki (systemy operacyjne, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych).

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in. jako projektant systemów informatycznych, programista, wdrożeniowiec, konstruktor i administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne.

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki informatyka i matematyka

 

„nowa matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Informatyka

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

Matematyka

 * język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 
 

„stara matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Informatyka

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka* lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

Matematyka

 *   lub fizyka z astronomią

** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Zasady rekrutacji kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek informatyka

 

„nowa matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Informatyka

 

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 * język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

„stara matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Informatyka

 

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka* lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

 *   lub fizyka z astronomią

 ** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word

Zasady rekrutacji kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word

Sylwetki absolwenta - załączony plik w formacie pdf

 

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015