III Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 16.02.2012 r.

 

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE

ZAWODY PROGRAMISTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

16.02.2012 r.

Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych,

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie

przy wsparciu

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

zapraszają Państwa do udziału w III Warmińsko-Mazurskich  Zespołowych Zawodach Programistycznych, które odbędą się 16 lutego 2012 roku w godzinach 11:00-15:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54.

Zawody odbędą się w laboratoriach komputerowych Wydział Matematyki i Informatyki UWM Zawody będą polegały na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zadania programistyczne zostaną opracowane przez pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

Każdy z trzyosobowych zespół otrzyma 5 zadań, których rozwiązania należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji 1 komputer i 3 (trzy) godziny czasu na rozwiązywanie zadań. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu automatycznego systemu oceniania Online Judge. Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

Rejestracja zespołów odbędzie się drogą elektroniczną (zawodyinf@matman.uwm.edu.pl)

lub listownie na adres: Wydział Matematyki i Informatyki UWM, 10-561 Olsztyn, ul. Słoneczna 54

z dopiskiem Zawody Programistyczne.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę i adres reprezentowanej szkoły;

Zgłoszenie uczestnictwa będą przyjmowane do nastąpić do 07 lutego 2012 roku.

 

Bezpośrednim organizatorem zawodów jest Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych WMiI.