VIII Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 15.02.2017 r.


VIII WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE

ZAWODY PROGRAMISTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

15.02.2017 r.

Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej,

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie

przy wsparciu

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Zapraszają Państwa Szkołę do udziału w VIII Warmińsko-Mazurskich  Zespołowych Zawodach Programistycznych, które odbędą się 15 lutego 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54.

Zawody będą polegały na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zapraszamy zespoły 3-osobowe. Każdy zespół otrzyma do dyspozycji komputer z zainstalowanymi kompilatorami  Turbo Pascal 6, NetBeans, Free Pascal, Dev C++.

Rozwiązania zadań należy przedstawić w języku Pascal , C/C++ lub Java. Uczestnicy mogą korzystać          z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.

Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów oraz ich sędziowanie i ogłoszenie wyników tworzą pracownicy Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej WMiI UWM. W przeprowadzeniu zawodów wsparcia udzielą również pracownicy innych katedr zajmujących się informatyką na WMiI.

Zawodom będą towarzyszyć wykłady na interesujące aktualne tematy z zakresu informatyki dla opiekunów  młodzieży i osób nie zaangażowanych bezpośrednio w zawody.

W sędziowaniu zawodów użyty zostanie automatyczny system oceniania Online Judge, dzięki czemu rozwiązania w formie kodu będą bezstronnie ocenione online jako akceptowane albo odrzucane.                   W przypadku odrzucenia rozwiązania zespół może zamieścić jego kolejną wersję.

 

Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić do 31 stycznia 2017 roku przez grono pedagogiczne szkoły na adres zawodyinf@uwm.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

- listę zespołów uszeregowanych zgodnie z preferowaną kolejnością wraz z:

- nazwę i adres reprezentowanej szkoły;

Program zawodów:

08:15 – 09:30  rejestracja zespołów w głównym holu WMiI,

09:40 – 09:55  otwarcie zawodów w auli B: powitanie i informacje dla uczestników,

10:00 – 13:00  zawody w salach komputerowych WMiI, wykłady w auli B dla pozostałych osób,

14:00 –            ogłoszenie wyników w auli B wraz z rozdaniem nagród.

Harmonogram zawodów może ulec drobnym zmianom.

Uczestnicy na czas trwania zawodów powinni posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.