Wyniki 2010

W zawodach wzięło udział 20 zespołów z 10 szkół, w tym jedna ze szkół zgłosiła 5 zespołów. Z tych  20 zespołów, 14 zespołów było ze szkół olsztyńskich, 2 zespoły były ze szkół elbląskich, 2 zespoły ze szkół iławskich  i po jednym zespole z Gołdapi i Rucianego-Nidy.

Sklasyfikowano 13 zespołów,  7 zespołów nie rozwiązało ani jednego zadania. Wyniki sklasyfikowanych zespołów są podane poniżej w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki zespołów z niezerową liczbą punktów:

Nr.  zesp. Szkoła Punkty Miejsce Czas

11

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. M. Skłodowskiej – Curie

8

1

76

20

V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu

8

2

149

12

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. M. Skłodowskiej – Curie

8

3

189

5

Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

5

4

185

3

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

4

5

115

10

II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

4

6

175

13

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. M. Skłodowskiej – Curie

4

7

184

4

Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

3

8

158

14

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. M. Skłodowskiej – Curie

3

9

177

6

Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie

2

10

110

9

V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

2

11

125

2

Zespół Szkół m. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

1

12

125

17

III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Kopernika

1

13

169

 

Zwycięzcy zdobyli maksymalną liczbę punktów, czyli rozwiązali wszystkie zadania. O kolejności zajętych miejsc decydował czas oddania ostatniego rozwiązanego zadania.  Zespół nr. 20 dość szybko rozwiązał zadania z wyjątkiem jednego, i przez dłuższy czas miał najlepsze wyniki ale szybko zespół nr. 11 zgłosił  poprawne rozwiązania wszystkich zadań i wygrał zawody.

Długo zdecydowana większość zespołów utrzymywała zerowe konto zdobytych punktów.  Organizatorzy mieli obawy czy zadanie nie są za trudne dla zawodników.  Końcowe wyniki zawodów zasugerowały, że stopień trudności zadań był odpowiedni. Osiem na dwadzieścia zespołów zdobyło co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów.