V Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 11.02.2014 r.

Czas Akcja Miejsce
do 17.01.2014 Zgłoszenie drużyn i opiekunów na adres e-mail:
zawodyinf@matman.uwm.edu.pl
11.02.2014
09.15 – 10.20 Rejestracja zespołów Hol główny WMiI
10.30 – 11.00 Powitanie i informacje dla uczestników – otwarcie Zawodów
11.00 – 15.00 Zawody
11.00 – 14.30 Wykłady otwarte
15.30 – 16.30 Ogłoszenie wyników – rozdanie nagród