VI Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 19.02.2015 r.

09:15    -10:15    rejestracja zespołów w głównych holu WMiI,
10:20    -10:50    otwarcie zawodów w auli B: powitanie i informacje dla uczestników,
11:00    -15:00    zawody w salach komputerowych WMiI, wykłady w auli B dla pozostałych osób,
15:30        ogłoszenie wyników w auli B wraz rozdaniem nagród.