Streszczenia wykładów 2015

Program i streszczenie wykładów i prezentacji

VI Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodów Programistycznych

Wydział Matematyki i Informatyki UWM, ul. Słoneczna 54 aula B

Olsztyn 19.02.2015 r. w godzinach 11:00-15:00

 

11:00 – 11:35 dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM – Prodziekan ds. rozwoju WMiI.

O Wydziale Matematyki i Informatyki UWM.

 

11:40 – 12:05  prof. dr hab. Lech Polkowski prof. zw. z  Katedry Metod Matematycznych Informatyki WMiI.

O niepewności w informatyce.

Jest to niepewność wiedzy towarzysząca rozwiązywaniu problemów trudnych obliczeniowo lub rozwiązywanych intuicyjnie, które próbujemy rozwiązywać automatycznie np. diagnoza lekarska, wędrówka robota w przestrzeni biurowej itd. Krotko o paradygmatach postępowania w takich sytuacjach.

12:10 – 12:35 dr Halina Tańska, adiunkt z  Katedry Multimediów i Grafiki   Komputerowej WMiI.

Jak robić, aby się nie narobić.

Siedem nawyków, które pomoże Ci:

- przejąć kontrolę nad własnym życiem,

- poprawić stosunki z przyjaciółmi

- podejmować rozsądniejsze decyzje

- dogadać się z rodzicami

- przezwyciężyć nałogi i złe przyzwyczajenia

- zdefiniować twój system wartości

- dokonać więcej w krótszym czasie

- umocnić wiarę w siebie

- być szczęśliwym

- osiągnąć równowagę między szkołą, pracą, przyjaciółmi i wszystkimi innymi.

 

12:40 – 13:05 dr Przemysław Górecki adiunkt z  Katedry Metod Matematycznych   Informatyki WMiI.

Skalowalne aplikacje www – problemy i wyzwania.

Jakie ilości danych przetwarza codziennie Facebook, Google, Twitter?

Jaka jest architektura tych systemów? Wykład będzie próbą odpowiedzi

na te pytania. Na wykładzie zostaną przybliżone problemy i wyzwania

związane z budowanie skalowanych i niezawodnych rozproszonych

systemów informatycznych.

 

13:10 – 13:35 dr inż. Jan Kunicki prof. UWM z  Katedry Multimediów i Grafiki  Komputerowej WMiI.

O działaniu i budowie Systemów Mobilnych (np. komórkowych).

Żyjemy w świecie smartfonów i multimedialnej komunikacji mobilnej. O tym  ,,jak to jest” zrobione wiemy niewiele. A więc:

Jak to działa? Dlaczego w ogóle są to ,, komórki”?

- W jaki sposób wiele smartfonów ,,rozmawia” jednocześnie ze stacją bazową?

- Jak odnajduje się kogoś na drugim końcu świata?

- Jak buduje się sieć komórkową? I co się robi tam teraz?

- Ciekawa praca na pograniczu informatyki i telekomunikacji.

 

13:40 – 14:05 dr inż. Bartosz Nowak asystent z  Katedry Metod Matematycznych Informatyki WMiI.

Najpowszechniejsze protokoły sieciowe. Omówienie sposobów działania oraz zagrożeń bezpieczeństwa.

Korzystając z Internetu większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy, jak wielka liczba rozwiązań informatycznych jest przez niego wykorzystywana.Jednymi z pierwszych, ale wciąż szeroko używanych technologii są DNS oraz e-mail. Chociaż ogólny charakterystyka tych systemów jest dość prosta do zrozumienia, to jednak mechanizmy w nich zawarte są dość skomplikowane, a sposób działania ciekawy. Na wykładzie tym poruszona będzie metoda pracy oraz zabezpieczenia systemów DNS oraz e-mail. Krótko omówiony będzie cel stosowania certyfikatów cyfrowych.

 

14:10 – 14:35 dr Urszula Gałązka adiunkt z  Katedry Metod Matematycznych Informatyki WMiI.

Jak można wykorzystać gramatyki Lindenmayera do generowania obrazów.

Krótkie omówienie jak powstały gramatyki Lindenmayera oraz wytłumaczenie jak to działa. Przedstawienie formalnego i nieformalnego opisu jednego z rodzajów gramatyki oraz wprowadzenie do „grafiki żółwia” czyli jak my to wszystko rysujemy. Na koniec prezentacja kilku przykładów w programie rysującym różne kształty z wykorzystaniem omawianego systemu.

 

14:40 – 15:00 mgr Tomasz Zając asystent z Katedry Informatyki i Badań Operacyjnych WMiI.

Zasady gry w GO, rozpoznaje pozycje na planszy  ze zdjęć.

Metody przetwarzania obrazu, transformata Hougha, wykrywanie krawędzi i kroki niezbędne do segmentacji obrazu pod kątem zadania rozpoznawania pozycji na planszy. Tworzenie plików SGF. Działanie implementacji, perspektywy rozwoju – śledzenie i transmisja pełnej partii bez potrzeby obecności transkrybera.