Streszczenia wykładów 2017

Wykłady 10:00-14:00
VIII Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne,
Wydział Matematyki i Informatyki UWM ul. Słoneczna 54, Olsztyn 15.02.2017 r.

10:15-10:35 – ,,Jak zadać dobre pytanie? Czym jest informacja i jak ją zmierzyć”
- prof. dr hab. Doliwa Adam

Obecne czasy określa się często Erą Informacji, a część ludzkości korzystającą z jej dobrodziejstw – Społeczeństwem Informacyjnym. Wydaje się, że umiejętność zdobywania, przechowywania, organizowania czy przekazywania informacji stała się niezbędnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego i bogactwa, nie mniej ważnym niż posiadanie źródeł energii.

10:40-11:00 – ,,Sieci Cebulowe i kryptowaluty – dbanie o anonimowość, czy tylko unikanie prawa?”       – dr inż. Bartosz Nowak

Wraz ze rozwojem technologii informatycznych coraz więcej informacji jest przesyłanych drogą elektroniczną. Stwarza to zagrożenia dla ich prywatności, dlatego zostały wymyślone mechanizmy służące do jej obrony. Najciekawszymi z nich wydają się sieci cebulowe oraz kryptowaluty.

11:05-11:25 – ,,Wirtualne rośliny” – mgr inż. Małgorzata Prolejko

O modelowaniu roślin w grafice trójwymiarowej.

11:30-11:50 – ,,Marzenie kierownika projektu czyli jak wygrać walkę z czasem w projekcie informatycznym” – dr Halina Tańska

Jedną z kluczowych determinant realizacji projektu informatycznego jest czas. Umiejętne zarządzanie czasem wpływa na ostateczny wynik zespołu tworzącego oprogramowanie. Metody, techniki i narzędzia wspierają kierownika i zespół realizujący projekt informatyczny.

11:55-12:15 – ,,Rola komputerów i Sieci Internet we współczesnej astronomii”
- dr Leszek Błaszkiewicz

Współczesne nauki ścisłe, zarówno w swej teoretycznej jak i doświadczalnej części wykorzystują bardzo intensywnie komputery, a dane pomiarowe przesyłane są do ośrodków obliczeniowych dzięki infrastrukturze globalnej sieci Internet. Podczas krótkiej prezentacji zaprezentowany zostanie jeden z przykładów nowoczesnego instrumentu astronomicznego – radioteleskop LOFAR i jego powiązanie z technikami obliczeniowymi. Pokazany zostanie też budowany obecnie system SKA, który pod względem obliczeń            i transferu danych przewyższa wszystko co do tej pory zbudowano na Ziemi.

12:30-14:00 – Zwiedzanie Centrum Przetwarzania Danych RCI, UWM
- Zwiedzanie Laboratorium Robotyki WMiI

 2 piętro Bryła E (E 2/8) Centrum Przetwarzania Danych RCI, UWM
 parter Bryła E (E0/8) Laboratorium Robotyki WMiI
 Wykłady odbędą się w auli B WMiI (aula ma 250 miejsc).

Program może ulec drobnym zmianom.