Streszczenia wykładów 2014

Streszczenie wykładów i prezentacji wygłoszonych z okazji

V Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodów Programistycznych

Wydział Matematyki i Informatyki UWM, aula B, ul. Słoneczna 54, Olsztyn, 11.02.2014 r.

1. 11:00-11:15 dr hab. Szczepan Brym

Wydział Matematyki i Informatyki wczoraj i dziś

Krótka prezentacja powstania i rozwoju Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

2. 11:15-12:00 prof. dr hab. Witold Łukaszewicz

LINDA: mechanizm komunikacji między procesami

Linda jest prostym mechanizmem umożliwiającym koordynację procesów współbieżnych, rozproszonych i/lub równoległych. W odróżnieniu od innych mechanizmów tego typu, które wymagają aby komunikujące się procesy istniały równocześnie w czasie i znały swoje nazwy, komunikacja w Lindzie nie narzuca żadnych powiązań ani w czasie , ani w przestrzeni adresowej. Linda może zostać dołączona do dowolnego imperatywnego języka programowania. Operacje Lindy realizowane są w oparciu o koncepcją współdzielonej pamięci rozproszonej. Pamięć ta, zwana przestrzenią krotek, przypomina tablicę ogłoszeń. Procesy umieszczają tam komunikaty, które inne procesy pobierają w dogodnych dla siebie chwilach. Linda została stworzona na Uniwersytecie Yale przez Davida Gelertnera w 1985 roku. W ostatnich latach mechanizm ten przeżywa renesans w związku z błyskawicznym rozwojem metod wspomagających przetwarzanie równoległe.

3. 12:00-12:30 prof. dr hab. Adam Doliwa

Jak zmierzyć temperaturę gwiazd. Prawo Wilhelma Wiena

Chciałbym przybliżyć sylwetkę i dokonania naukowe Wilhelma Wiena, laureata nagrody Nobla z fizyki, który uczęszczał do gimnazjum w Rastemburgu (obecnie Kętrzyn). Okazją jest 150-ta rocznica jego urodzin, która minęła niedawno 13 stycznia.

4. 12:30-13:00 dr Piotr Artiemjew

Wybrane zagadnienia filozoficzne sztucznej inteligencji

Sztuczna Inteligencja jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, której znaczenia w przyszłości informatyki nie można bagatelizować. Niebawem wkroczy na stałe do naszych domów i nawet w prostych urządzeniach będziemy mogli wchodzić w interakcję niosącą znamiona zachowań inteligentnych. Do obecnej chwili nie rozumiemy całkowicie istoty naszej świadomości i inteligencji, tym bardziej rozstrzygnięcie czy w przyszłości powstaną urządzenia prawdziwie inteligentne z taka świadomością jak nasza jest sprawą otwartą. Postaramy się wprowadzić podstawowe informacje, które pozwolą na choćby rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości powstania prawdziwej sztucznej inteligencji. Hipotetyczne powstanie Silnej sztucznej Inteligencji (z świadomością podobną do naszej) niesie ze sobą poważne dylematy etyczne. Programy, urządzenia mechaniczne wkraczając w obszary do tej pory rezerwowane wyłącznie dla ludzi, mogą zrewolucjonizować nasze postrzeganie świata.

5. 13:00-13:30 dr Leszek Błaszkiewicz

Komputery w badaniach kosmosu

Obserwacje astronomiczne prowadzone były od zawsze, jednak dopiero na początku XVII wieku, po zastosowaniu teleskopów nabrały zupełnie innego wymiaru. Podobnym skokiem jakościowym było zastosowanie technik obliczeniowych, zarówno w procesie samych obserwacji, jak i ich przetwarzania i analizy. Obecnie w badaniach astronomicznych systemy informatyczne przetwarzają gigantyczne ilości danych i nierzadko poza kontrola astronomów dokonują wstępnej selekcji i analizy. Informatyka to domena nie tylko nauki na najwyższym poziomie. Dziś także amatorzy i entuzjaści mają dostęp do systemów i oprogramowania, które jeszcze dekadę temu były marzeniem wielu profesjonalistów. Badania kosmosu to także domena astronautyki. O ile najwcześniejsze próby związane z podbojem bliższych i dalszych rejonów przestrzeni pozaziemskiej związane były z niezbyt skomplikowanymi systemami kontroli, o tyle obecnie stosowane systemy informatyczne zapewniają niekiedy zupełna autonomiczność sond i pojazdów badawczych. Bardzo ważne jest w badaniach (nie tylko kosmosu) sprzężenie zwrotne, które sprawia, że opracowane dla potrzeb nauki techniki informatyczne wracają i ułatwiają życie w wielu jego aspektach.

6. 13:30-14:00 dr inż. Przemysław Górecki

Złożoność obliczeniowa algorytmów

Co to jest algorytm, złożoność czasowa i pamięciowa algorytmu na przykładzie problemu sortowania i wyszukiwania. Analiza asymptotyczna algorytmu. Czy wszystkie problemy obliczeniowe można rozwiązać? Maszyna Turinga i problem stopu. Czy wszystkie problemy obliczeniowe można rozwiązać w sensownym czasie? Program obliczający n-ty wyraz ciągu Fibonacciego, cykl Eulera i cykl Hamiltona, testy pierwszości i faktoryzacja, kombinacyjne układy logiczne. Problemy P, NP, NP-trudne.

7. 14:00-14:30 dr Aleksander Denisiuk

Wolne oprogramowanie

Na wykładzie opowiem wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wolnym oprogramowaniu, ale baliście się zapytać.