Goście 2014

ZAPROSZENI GOŚCIE

V WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE ZAWODY PROGRAMISTYCZNE

Olsztyn 11.02.2014 r.

Wydział Matematyki i Informatyki UWM ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

INSTYTUCJA

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM  Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM  Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM  Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Matematyki
i Informatyki UWM
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM Prorektor ds. kształcenia  Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
mgr Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urząd Marszałkowski
dr inż. Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn Urząd Miasta
mgr Grażyna Przasnyska Kurator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Kuratorium Oświaty
mgr Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz   Wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Kuratorium Oświaty
dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. PG Prezes Oddziału Pomorskiego PTI, członek Zarządu Głównego PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne
mgr Wojciech Tyszer Z-ca Dyrektora ds. Produkcji ZETO Olsztyn sp. z o. o. ZETO Olsztyn sp. z o.o.
mgr Henryk Kamiński Prezes Sprint SPRINT S.A.
mgr Aleksander Jarmołkowicz Wiceprezes Zarządu SPRINT S.A.
mgr Mirosław Mikołajczyk Dyrektor Pionu Data Center SPRINT S.A.
mgr Renata Dankowska Prezes Firmy Progra PROGRA
inż. Szymon Piekarz Prezes Zarządu Limtel LIMTEL
mgr Grzegorz Siehień Wiceprezes Zarządu Limtel LIMTEL
mgr Witold Kostuj Prezes Firmy ETOS ETOS
Dorota Kłyszewska Dyrektor Hotel Park HOTEL PARK
Adrianna Rogalska Hotel Park HOTEL PARK
prof. dr hab. Wojciech Mokrzycki Kierownik Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej WMiI, UWM
prof. dr hab. Witold Łukaszewicz,
prof. zw.
 
Kierownik Katedry Badań Operacyjnych
i Informatyki UWM
Sędzia Główny
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
 
dr Halina Tańska  Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej UWMPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski