II Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 16.02.2011 r.

 

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE

ZAWODY PROGRAMISTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

16.02.2011 r.

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie

przy wsparciu

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

zapraszają Państwa do udziału w II Warmińsko-Mazurskich  Zespołowych Zawodach Programistycznych, które odbędą się 16 lutego 2011 roku w godzinach 11:00-15:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 14.

Zawody odbędą się w laboratoriach komputerowych Wydział Matematyki i Informatyki UWM. Zawody będą polegały na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych. Zadania programistyczne zostaną opracowane przez pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

Każdy z trzyosobowych zespół otrzyma 5 zadań, których rozwiązania należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji 1 (jeden) komputer i 3 (trzy) godziny czasu na rozwiązywanie zadań. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.

Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu automatycznego systemu oceniania. System Online judge będzie przedstawiony zainteresowanym nauczycielom informatyki w formie szkolenia, które odbędzie się 10.12.2010 roku o godzinie 14:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14. Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 03.12.2010 r. telefonicznie pod nr tel. 89 524 61 06 lub na adres e-mail: pawlicka@matman.uwm.edu.pl

Po zakończeniu zawodów zostaną przedstawione oficjalne wyniki. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.

Rejestracja zespołów odbędzie się drogą elektroniczną (zawodyinf@matman.uwm.edu.pl)

lub listownie na adres: Wydział Matematyki i Informatyki UWM, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14

z dopiskiem Zawody Programistyczne.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę i adres reprezentowanej szkoły;

Zgłoszenie uczestnictwa będą przyjmowane do nastąpić do 07 lutego 2011 roku.

 

Bezpośrednim organizatorem zawodów jest Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych WMiI.