IX Warmińsko-Mazurskie Zespołowy Zawody Programistyczne 16.02.2018 r.

 

IX WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE

ZAWODY PROGRAMISTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

16.02.2018 r.

Katedra Metod Matematycznych Informatyki,

Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie

ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

 

zapraszają Państwa Szkołę do udziału w IX Warmińsko-Mazurskich  Zespołowych Zawodach Programistycznych, które odbędą się 16 lutego 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54.

Zawody będą polegały na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych.

Zapraszamy zespoły 3-osobowe. Każdy zespół otrzyma do dyspozycji komputer z zainstalowanymi środowiskami programistycznymi Turbo Pascal 6, Free Pascal, Dev C++, NetBeans.

Rozwiązania zadań należy  przedstawić  w  języku  Pascal, C/C++  lub  Java.  Uczestnicy  mogą  korzystać   z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.

Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów oraz ich sędziowanie i ogłoszenie wyników tworzą pracownicy Katedry Metod Matematycznych Informatyki WMiI UWM. W przeprowadzeniu zawodów wsparcia udzielą również pracownicy innych katedr zajmujących się informatyką na WMiI.

W sędziowaniu zawodów użyty zostanie automatyczny system oceniania Online Judge, dzięki czemu rozwiązania w  formie  kodu  będą   bezstronnie  ocenione  online  jako  akceptowane albo  odrzucane.        W przypadku odrzucenia rozwiązania zespół może zamieścić jego kolejną wersję.

 

Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić do 31 stycznia 2018 roku przez grono pedagogiczne szkoły na adres zawodyinf@uwm.edu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać listę zespołów oraz:

 

 

 

Program zawodów:

08:15 – 09:30 rejestracja zespołów w głównym holu WMiI,

09:30 – 09:50 otwarcie zawodów w auli B: powitanie i informacje dla uczestników,

10:00 – 13:00 zawody w salach komputerowych WMiI,

14:00 -            ogłoszenie wyników w auli B wraz z rozdaniem nagród.

Harmonogram zawodów może ulec drobnym zmianom.

 

Uczestnicy na czas trwania zawodów powinni posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.