Witajcie w XIX edycji
Warmińsko-Mazurskich
Zawodów Matematycznych

Zawody mają na celu głównie popularyzację matematyki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach, które są znaną i cenioną imprezą matematyczną.

Rejestracja

Rejestracja


Prosimy o wypełnienie pól.

Proszę podać adres e-mail (opiekuna/nauczyciela)
Imię i nazwisko (opiekuna/nauczyciela)
Telefon kontaktowy (opiekuna/nauczyciela)
Proszę podać nazwę szkoły
Proszę podać adres szkoły
Proszę wybrać poziom szkoły
Proszę podać imię i nazwisko ucznia nr 1
Proszę podać imię i nazwisko ucznia nr 2
Proszę podać imię i nazwisko ucznia nr 3

Regulamin


Regulamin Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych.

1. Postanowienia ogólne

1a. Zawody organizuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zawody mają charakter ogólnopolski.

1b. Za przebieg zawodów odpowiada koordynator zawodów, którego powołuje Rada Dziekańska.

1c. Zawody odbywają się jednocześnie w trzech kategoriach: klasy 4-6 szkoły podstawowej, 7-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.

1d. Prowadzone i upubliczniane są rankingi: najlepszych uczniów wg kategorii oraz najlepszych szkół uczestniczących w zawodach wg kategorii.

2. Rejestracja zawodników

2a. Proces rejestracji odbywa się na stronie organizatora ( http://wmii.uwm.edu.pl/~wmzm/#rejestracja ).

2b. Przedstawiciel szkoły zgłasza szkołę do udziału w zawodach poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej zawodów.

2c. Obowiązuje limit uczestników. W każdej kategorii ze szkoły można delegować maksymalnie 3 uczniów.

2d. Osoba rejestrująca zawodników musi posiadać pisemną zgodę zawodnika na przetwarzanie i upublicznianie w rankingach jego danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel oraz ilość zdobytych punktów. W stosunku do zawodników niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić prawni opiekunowie. [pobierz]

2e. Termin rejestracji upływa w dniu 19 maja 2022 roku.

3. Zawody

3a. Zawody odbędą się 2 czerwca na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, ul. Słoneczna 54.

3b. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8:30. Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00. Uczestnicy wpuszczani są do sal od godziny 9:30. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.

3c. Do zawodów przystępują wyłącznie uczniowie zarejestrowani przez szkołę, w terminie wskazanym w punkcie 2f.

3d. W każdej kategorii zawodnicy otrzymują pięć zadań do samodzielnego rozwiązania w czasie 120 minut. W trakcie pisania nie można korzystać z urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, telefonów komórkowych, itp.).

3e. Sprawdzenia prac dokonuje zespół organizatorów zawodów.

3f. Po sprawdzeniu prac zamykane są wszystkie prowadzone rankingi. Zestawienia laureatów i wyróżnionych uczestników są publikowane na stronie internetowej zawodów.

3g. Ranking najlepszych szkół w każdej kategorii powstaje w oparciu o średnią liczbę punktów uzyskaną przez trzech najlepszych zawodników z danej szkoły. Szkoły, które zgłoszą mniejszą liczbę uczestników, nie będą klasyfikowane w tym rankingu.

3h. Tytuł finalisty przyznawany jest przez organizatorów laureatom i wyróżnionym przez organizatora zawodnikom. Laureaci i uczniowie wyróżnieni tytułem finalisty ze szkół ponadpodstawowych, po zdaniu egzaminu maturalnego, mogą zostać przyjęci na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego oraz możliwością uzyskania indywidualnego programu studiów z przydzielonym indywidualnym opiekunem naukowym.

3i. Zestawienia rankingów wymienionych w punkcie 1d. są wysyłane do kuratorium, władz samorządowych, szkół oraz mediów.

4. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują organizatorzy zawodów.

Organizatorzy


Organizatorzy Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych.

Wydział Matematyki i Informatyki

Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie już przez czternaście lat. Od piętnastej edycji zawodów do grona organizatorów dołącza się nauczycieli i szkoły, które wyraziły chęć współpracy.

500x500

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Honorowym patronat REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

500x500

Sponsorzy


Lista partnerów oraz sponsorów które wspierają zawody.

Kontakt


Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Adres wydziału: 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54 (link do mapy)

Koordynator: dr Damian Wiśniewski, tel. 089 524 60 51, pokój: A 0/20, e-mail: wmzm@matman.uwm.edu.pl

Sekretariat: mgr Izabela Pawlicka, tel. 089 524 61 06, pokój: D 0/12, e-mail: pawlicka@matman.uwm.edu.pl
Wszelkie sprawy związane z Zawodami Matematycznymi prosimy wysyłać na adres e-mail: wmzm@matman.uwm.edu.pl