Witajcie w XXI edycji
Warmińsko-Mazurskich
Zawodów Matematycznych

Zawody mają na celu głównie popularyzację matematyki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach, które są znaną i cenioną imprezą matematyczną.

Rejestracja


Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i liczne zainteresowanie! Proces rejestracji został już zamknięty.

Wyniki konkursu


W pliku wmzm2024-wyniki_najlepszych_osob.pdf znajdziecie Państwo wyniki finalistów i laureatów. Na adres szkoły zostaną przesłane nagrody (laureatom - osobom z pierwszych trzech miejsc w danej kategorii) oraz certyfikaty finalisty.

W pliku wmzm2024-wyniki_drużynowe.pdf znajdziecie Państwo wyniki dużynowe.

Zadania konkursowe


Zadania wraz z rozwiązaniami

Szkoła ponadpodstawowa klasa 3-4: Zadania - Rozwiązania

Szkoła ponadpodstawowa klasa 1-2: Zadania - Rozwiązania

Szkoła podstawowa: Zadania - Rozwiązania

Zadania archiwalne


Zadania i rozwiązania z lat ubiegłych

2023

Szkoła średnia, klasy 3-4: Zadania / Rozwiązania

Szkoła średnia, klasy 1-2: Zadania / Rozwiązania

Szkoła podstawowa, klasa VII: Zadania / Rozwiązania

2022

Szkoła podstawowa klasa 4-6: Zadania - Rozwiązania

Szkoła podstawowa klasa 7-8: Zadania - Rozwiązania

Szkoła ponadpodstawowa: Zadania - Rozwiązania

INNE

Pod adresem http://strefamatematyczna.uwm.edu.pl/wamat/zadaniaarch.php można pobrać zadania z lat ubiegłych.

Regulamin


Regulamin Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych.

1. Postanowienia ogólne

1a. Zawody organizuje i odpowiada za nadzór merytoryczny Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zawody mają charakter ogólnopolski.

1b. Za przebieg zawodów odpowiada koordynator zawodów, którego powołuje Rada Dziekańska.

1c. Zawody w XXI edycji odbywają się w trzech kategoriach: klasy 7-8 szkoły podstawowej, 1-2 szkoły ponadpodstawowej i 3-4 szkoły ponadpodstawowej.

1d. Prowadzone i upubliczniane są rankingi: najlepszych uczniów wg kategorii oraz najlepszych szkół uczestniczących w zawodach wg kategorii.

2. Rejestracja zawodników

2a. Proces rejestracji odbywa się na stronie organizatora ( http://wmii.uwm.edu.pl/~wmzm/#rejestracja ).

2b. Przedstawiciel szkoły zgłasza uczniów do udziału w zawodach poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej zawodów.

2c. Obowiązuje limit uczestników. W każdej kategorii ze szkoły można delegować maksymalnie 3 uczniów.

2d. Osoba rejestrująca zawodników musi posiadać pisemną zgodę zawodnika na przetwarzanie i upublicznianie w rankingach jego danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel oraz ilość zdobytych punktów. W stosunku do zawodników niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić prawni opiekunowie. [pobierz]

2e. Termin rejestracji upływa w dniu 25 kwietnia 2024 roku.

3. Zawody

3a. Zawody odbędą się 24 maja 2024 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, ul. Słoneczna 54.

3b. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9:00. Zawody rozpoczynają się o godzinie 10:00. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem.

3c. Do zawodów przystępują wyłącznie uczniowie zarejestrowani przez szkołę, w terminie wskazanym w punkcie 2e.

3d. W każdej kategorii zawodnicy otrzymują pięć zadań do samodzielnego rozwiązania w czasie 120 minut. W trakcie pisania nie można korzystać z urządzeń elektronicznych (kalkulatorów, telefonów komórkowych, itp.).

3e. Sprawdzenia prac dokonuje zespół organizatorów zawodów.

3f. Po sprawdzeniu prac zamykane są wszystkie prowadzone rankingi. Zestawienia laureatów i wyróżnionych uczestników są publikowane na stronie internetowej zawodów.

3g. Ranking najlepszych szkół w każdej kategorii powstaje w oparciu o średnią liczbę punktów uzyskaną przez trzech najlepszych zawodników z danej szkoły. Szkoły, które zgłoszą mniejszą liczbę uczestników, nie będą klasyfikowane w tym rankingu.

3h. Tytuł finalisty przyznawany jest przez organizatorów laureatom i wyróżnionym przez organizatora zawodnikom. Laureaci i uczniowie wyróżnieni tytułem finalisty ze szkół ponadpodstawowych, po zdaniu egzaminu maturalnego, mogą zostać przyjęci na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM (zarówno na kierunek matematyka jak i informatyka) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego oraz możliwością uzyskania indywidualnego programu studiów z przydzielonym indywidualnym opiekunem naukowym.

3i. Zestawienia rankingów wymienionych w punkcie 1d. są wysyłane do kuratorium, władz samorządowych, szkół oraz mediów.

4. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują organizatorzy zawodów.

Organizatorzy


Organizatorzy Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych.

Wydział Matematyki i Informatyki

Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie już przez czternaście lat. Od piętnastej edycji zawodów do grona organizatorów dołącza się nauczycieli i szkoły, które wyraziły chęć współpracy.

500x500

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Honorowy patronat REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

500x500

Sponsorzy


Lista partnerów oraz sponsorów które wspierają zawody.

Kontakt


Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Adres wydziału: 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54 (link do mapy)

Koordynator: dr Damian Wiśniewski, tel. 089 524 60 51, pokój: A 0/20, e-mail: wmzm@matman.uwm.edu.pl

Sekretariat: mgr Izabela Pawlicka, tel. 089 524 61 06, pokój: D 0/12, e-mail: pawlicka@matman.uwm.edu.pl
Wszelkie sprawy związane z Zawodami Matematycznymi prosimy wysyłać na adres e-mail: wmzm@matman.uwm.edu.pl