Wydziałowe Seminarium Naukowe

Wydział Matematyki i Informatyki zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na wydziałowe seminarium naukowe które odbędzie się we wtorek 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału przy ul. Słonecznej 54

Wyniki swojej rozprawy doktorskiej pt.: "Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynką" przedstawi Mgr Edyta Bartnicka

Poprzednie seminaria

  • "Nowe wyniki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo" - dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • "Metody sztucznej inteligencji w badaniach geotechnicznych" - dr inż. Piotr Bilski, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW oraz Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • "Problemy geometryczne w analizie danych" - prof. Michał Grabowski
  • "Dynamika DNA w przybliżeniu gruboziarnistym - od modelu matematycznego dosymulacji komputerowych" dr Maciej Maciejczyk, Wydział Nauki i Żywności