Wydziałowe Seminarium Naukowe

Wydział Matematyki i Informatyki zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na wydziałowe seminarium naukowe które odbędzie się  we wtorek 19.06.2018 o godz. 11:00 w s. A2/6. Dr. Jacek Marchwicki wygłosi odczyt ,,WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SZEREGÓW W PRZESTRZENIACH SKOŃCZENIE WYMIAROWYCH''

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Poprzednie seminaria

  • "Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynką" - mgr Edyta Bartnicka, Wydział Matematyki i Informatyki
  • "Nowe wyniki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo" - dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • "Metody sztucznej inteligencji w badaniach geotechnicznych" - dr inż. Piotr Bilski, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW oraz Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • "Problemy geometryczne w analizie danych" - prof. Michał Grabowski
  • "Dynamika DNA w przybliżeniu gruboziarnistym - od modelu matematycznego dosymulacji komputerowych" dr Maciej Maciejczyk, Wydział Nauki i Żywności