Wydziałowe Seminarium Naukowe

Wydział Matematyki i Informatyki zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na wydziałowe seminarium naukowe które odbędzie się  we wtorek 10.03.2020 o godz. 12:00 w sali A2/6.

Mgr. Wojciech Rosa (Lublin) wygłosi odczyt ,,Procedury aproksymacji stochastycznej dla procesu dyfuzyjnego z przełączeniami semimarkowowskimi''

prof. dr hab. Aleksy Tralle

Poprzednie seminaria

  • ,,Wybrane zagadnienia dotyczące szeregów w przestrzeniach skończenie wymiarowych'' - dr Jacek Marchwicki
  • "Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynką" - mgr Edyta Bartnicka, Wydział Matematyki i Informatyki
  • "Nowe wyniki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo" - dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • "Metody sztucznej inteligencji w badaniach geotechnicznych" - dr inż. Piotr Bilski, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW oraz Instytut Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • "Problemy geometryczne w analizie danych" - prof. Michał Grabowski
  • "Dynamika DNA w przybliżeniu gruboziarnistym - od modelu matematycznego dosymulacji komputerowych" dr Maciej Maciejczyk, Wydział Nauki i Żywności