Seminarium Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej

Katedra Multimediów i Grafiki komputerowej Uprzejmie informuję o seminarium Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej, które odbędzie się w najbliższy wtorek 25.03.2014 w sali  E1/10  o godzinie 17:00.

dr Aleksander Denisiuk - "Tomografia V-line"

Zagadnienie tomografii polega na odtworzeniu wnętrza badanych obiektów na podstawie pomiaru tłumienia promieniowania (rentgenowskiego, optycznego, ultradźwiękowego, etc), przenikającego przez obiekt. Klasyczny model tomografii nie uwzględnia zjawiska rozproszenia promieniowania. W ostatnich czasach pojawiają się nowe modele tomografii, oparte o pomiar danych rozproszonych. W referacie zostanie przedstawiony jeden z takich modeli — tomografia V-line. W danym modelu pomiary są aktywizowane wzdłuż łamanych linii. Zostanie również przedstawiony sposób rozwiązywania zagadnienia, oparty o metodę Fouriera.

Poprzednie seminaria:

 • mgr Maciej Tatol - "Modele wyglądowe brył"
 • dr Aleksander Denisiuk - "Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa"
 • mgr inż. Małgorzata Prolejko - "Identyfikacja wizualna obiektów w oparciu o modele"
 • dr Aleksander Denisiuk - Rekonstrukcja danych w tomografii comptonowskiej
 • mgr Maciej Tatol - Technologia HDR (High Dynamic Range imaging)
 • mgr Maciej Tatol - Modele koloru do opisu wyglądu scen (streszczenie)
 • mgr inż. Beata Wieremiej - Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji -przegląd metod (streszczenie)
 • dr Aleksander Denisiuk - Nowy algorytm interpolacji w rekonstrukcji tomograficznej z niepełnymi danymi pomiarowymi (streszczenie)
 • Małgorzata Prolejko - Modelowanie roślin modułowych (streszczenie)
 • mgr Maciej Tatol - Modele wyglądu (pojawiania się) koloru (streszczenie)
 • dr inż. Jarosław Legierski - Platformy usługowe w telekomunikacji (streszczenie)
 • mgr Marek Samko - Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej w modelowaniu procedur przetargowych (streszczenie)
 • mgr Beata Wieremiej - Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej w modelowaniu procedur przetargowych
 • dr inż. Jan S. Kunicki - Zagadnienia komunikacji na liniach energetycznych (streszczenie)
 • dr Aleksander Denisiuk - O tomografii polaryzacyjnej (streszczenie)
 • dr Aleksander Denisiuk - O algorytmach rekonstrukcji w geotomografii (streszczenie)
 • Marek Samko - Zastosowanie przestrzeni skal w detekcji krawędzi obrazów (streszczenie)
 • dr Halina Tańska - Aspekty projektowania systemów informatycznych w korporacjach międzynarodowych (streszczenie)
 • Maciej Tatol - Generowanie palet w przestrzeniach barwowych jako początkowy etap segmentacji obrazu (streszczenie)
 • dr Aleksander Denisiuk - Kompresja obrazów w oparciu o splajny Darboux (streszczenie)
 • Magdalena Dzbeńska - Fraktalne metody opisu kształtów (streszczenie)
 • Agnieszka Kowalska - Algorytmy zarządzania widocznością sceny (streszczenie)
 • Piotr Szydowski - Obrazy spinowe (streszczenie)
 • Maciej Tatol - Generowanie palet w równomiernych percepcyjnie przestrzeniach barwowych (streszczenie)
 • Marek Samko - Detekcja konturów w obrazach (streszczenie)