Seminarium „Informatyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne”

Zapraszamy na seminarium „Informatyka Stosowana i Modelowanie Matematyczne”, które odbędzie się wyjątkowo we wtorek 13 kwietnia 2021 w godzinach 11:30–13:00.

Seminarium odbędzie się na platformie MS Teams, kod dostępu u9bekb7

Możliwe jest uczestnictwo osób spoza UWM, chętni proszeni są o kontakt mailowy.

Prelegent: Wojciech Sobieski, UWM

Referat: Krętość ośrodków porowatych w ujęciu algorytmicznym

Streszczenie.
Prezentacja dotyczy metod wyznaczania krętości w układach porowych. Krętość jest to stosunek długości drogi (Lp), jaką należy przebyć w kanałach porowych, aby przemieścić się między dwiema równoległymi płaszczyznami, i odległości między tymi płaszczyznami (L0). W rozważaniach bierze się pod uwagę:

  1. krętość geometryczną, wyznaczaną na podstawie modeli analitycznych (Metoda Śledzenia Ścieżki, Algorytm Wodospadu) lub dyskretnych (Algorytm Wyszukiwania Ścieżki, Algorytm A-Star, Algorytm Spaceru Losowego);
  2. krętość hydrauliczną, wyznaczaną na podstawie analizy własności transportowych ośrodków porowatych (Metodą Objętości Skończonych lub Metodą Gazu Sieciowego Boltzmanna);
  3. krętość dyfuzyjną, wyznaczaną na podstawie własności dyfuzyjnych ośrodków porowatych.

Ostatnie zagadnienie omówione jest szerzej, w kontekście implementacji uproszczonego równania dyfuzji Metodą Różnic Skończonych. Celem prezentacji ma być dyskusja, czy – w tym ostatnim przypadku – zastosowane koncepcje, równania i schematy numeryczne są poprawne.

 

Serdecznie zapraszamy,
Mariusz Bodzioch, Aleksander Denisiuk, Mikhail Kolev, Ivan Matychyn.

Poprzednie seminaria:

  • 24.03.2021 Sławomir Tadeja (University of Cambridge) "Exploring Engineering Applications of Immersive Visual Analytics in VR"
  • 27.01.2021 Katarzyna Wasielewska-Michniewska (IBS PAN) "Second rise of semantics in the era of next generation system architectures"
  • 02.12.2020 M. Ferenc (IBiIB PAN) "From healthcare to biotechnology—how to understand viruses through Math and Artificial Intelligence glasses"