Seminarium Katedry Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów na posiedzenie seminarium online KMDiTPI, które odbędzie się w piątek 4 grudnia o godzinie 8:00 na platformie MS Teams, kanał Seminarium KMDiTPI, kod "oqwpk0t". Jest możliwość udziału w seminarium osób spoza UWM, chętni proszeni są o e-mail na adres doliwa@matman.uwm.edu.pl

Prelegent: Mariusz Kwiatkowski (Wydział Matematyki i Informatyki UWM) 

Tytuł: Grafy kodów o minimalnej dualnej odległości co najwyżej t+1.

Streszczenie: Zbiór kodów linowych długości n i wymiaru k tworzą podprzestrzenie liniowe wymiaru k n wymiarowej przestrzeni wymiarowej nad pewnym ciałem skończonym. Są one wierzchołkami tzw grafu Grassmanna. Opiszę rezultaty dotyczące podgrafów tego grafu złożonych z kodów liniowych o minimalnej dualnej odległości co najwyżej t+1.
w przypadku t=1 mówimy o kodach niezdegenerowanych
w przypadku t=2 mówimy o kodach rzutowych.
 

Serdecznie zapraszamy

Adam Doliwa, Mark Pankov


Poprzednie spotkania:

20.11.2020 - Adam Tyc (Instytut Matematyczny PAN) Tytuł: Struktura zygzaków w triangulacjach powierzchni.
18.10.2019 - Adam Doliwa (WMiI UWM) Tytuł: Funkcja Moebiusa i zbiory częściowo uporządkowane
01.03.2019 - Andrzej Matraś (WMiI UWM) Tytuł: Algorytm Reidemeistera-Schreiera - przykłady i zastosowania
07.12.2018 - Mariusz Białecki (Instytut Geofizyki PAN), Tytuł: Liczby Catalana, Motzkina i ich rozszerzenia jako stacjonarny rozkład lawin w stochastycznym automacie komórkowym.
11.05.2018 - dr Artur Siemaszko (WMiI UWM), Tytuł: Własność Cayleya grafu połączalności pierścienia liczb całkowitych

27.04.2018 - dr Edyta Bartnicka, Tytuł: Graf połączalności punktów prostej rzutowej nad pierścieniem skończonym łącznym z jedynka
19.01.2018 - Aleksander Denisiuk (UWM) Tytuł: Klastrowanie metodą c-średnich dla kombinacji danych ciągłych i nominalnych w oparciu o zanurzenie części nominalnej do sfery z niejednorodną metryką kwadransową
08.12.2017 - Arpan Bagchi (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa) Tytuł: An extension of Drossel-Schwabl Forest-fire model on Bethe lattice
24.11.2017 - prof. Marek Zaionc (Katedra Podstaw Informatyki, Uniwersytet Jagielloński) Tytuł:  Asymptotic density in logic and computability
02.06.2017 - dr Katarzyna Grygiel (UJ) "O losowych programach i ich własnościach"
26.05.2017 - dr Mariusz Kwiatkowski (UWM) "SR-konstrukcja kodów liniowych"
05.05.2017 - dr Bożena Staruch (UWM), dr Bogdan Staruch (UWM) "Twierdzenia o rozkładzie algebr na algebry o szczególnych własnościach"
28.04.2017 - dr Bożena Staruch (UWM), dr Bogdan Staruch (UWM) "Wprowadzenie wymiaru algebry poprzez jej kratę kongruencji"
16.12.2016 - dr Aleksandra Kiślak-Malinowska, Typy i znaczenie zaimków względnych w terminach krotkowych gramatyk pregrup (TPGs) + sprawozdanie z knferencji LACL 2016 Logical Aspects of Computational Linguistics, Nancy 5-7.12.2016
12.04.2016 - dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM, Języki regularne, układy soficzne i układy skończonego typu (część 3)
05.04.2016 - dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM, Języki regularne, układy soficzne i układy skończonego typu (część 2)
22.03.2016 - dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM, Języki regularne, układy soficzne i układy skończonego typu (część 1)
12.01.2016 - prof. Adam Doliwa, Algebra Hopfa nieprzemiennych funkcji symetrycznych a języki bezkontekstowe
09.06.2015 - prof. Adam Doliwa, O charakteryzacji języków regularnych w terminach algebr Hopfa (część druga)
02.06.2015 - prof. Adam Doliwa, O charakteryzacji języków regularnych w terminach algebr Hopfa
26.05.2015 - dr Mariusz Kwiatkowski, O odległości kodów liniowych
19.05.2015 - dr Barbara Dziemidowicz-Gryz, O identyfikalności gramatyk kategorialnych minimalnych ze względu na pewne liniowe porządki.
12.05.2015 - prof. Adam Doliwa, Algebra Hopfa drzew Connesa-Kreimera a język Dycka (część druga)
05.05.2015 - dr Wojciech Zielonka (UWM), Języki bezkontekstowe a gramatyki Lambeka (część druga)
28.04.2015 - prof. Adam Doliwa (UWM), Algebra Hopfa drzew Connesa-Kreimera a język Dycka
21.04.2015 - dr Wojciech Zielonka (UWM), Języki bezkontekstowe a gramatyki Lambeka (część pierwsza)

ARCHIWUM