Seminarium Zastosowań Algebry

W imieniu dra hab. Marka Golasińskiego, prof. UWM, zapraszam do udziału w cyklicznym seminarium naukowym pt. ,,Zastosowania algebry". Dziewiętnaste spotkanie odbędzie się we wtorek 04 czerwca br. w godzinach
9.30-11.00 w sali A3/6.

Referat pt. ,,Topologia pomiaru i geometria czasoprzestrzeni" wygłosi dr hab. Michał Urbański Politechnika Warszawska

 

Poprzednie seminaria:

 • 28 maja 2013 dr Roman Dobreńko - ,,Liczba Nielsena i jej związki z teorią przeszkód" (kontynuacja)
 • 21 maja 2013 dr Roman Dobreńko - ,,Liczba Nielsena i jej związki z teorią przeszkód" (kontynuacja)
 • 14 maja 2013 dr Roman Dobreńko - ,,Liczba Nielsena i jej związki z teorią przeszkód"
 • 30 kwietnia 2013 dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM - ,,Pierścienie typu $GE_2$ i prosta rzutowa"
 • 23 kwietnia 2013 dr Michał Germaniuk - ,,Punkty stałe odwzorowań biwymiernych - kontynuacja"
 • 16 kwietnia 2013 dr Michał Germaniuk - ,,Punkty stałe odwzorowań biwymiernych"
 • 9 kwietnia 2013 mgr Edyta Bartnicka - ,,Prosta rzutowa nad pierścieniem skończonym"
 • 26 marca 2013 dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM - ,,Grupy macierzy nad przemiennym pierścieniem skończonym" - kontynuacja
 • 19 marca 2013 dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM - ,,Grupy macierzy nad przemiennym pierścieniem skończonym" - kontynuacja
 • 12 marca 2013 dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM - ,,Grupy macierzy nad przemiennym pierścieniem skończonym"
 • 5 marca 2013 mgr Paweł Bilski - ,,Skończone przestrzenie topologiczne: ich własności oraz grupy homeomorfizmów"
 • 19 lutego 2013 dr Jarosław Kosiorek -"Słabe struktury algebraiczne związane ze zbiorami permutacji"
 • 22 stycznia 2013 dr Mariusz Kwiatkowski - ,,Trójwektory w dualnych przestrzeniach biegunowych"
 • 8 stycznia 2013 dr Bożena Staruch - ,,Kongruencje maksymalne dla algebr częściowych"
 • 18 grudnia 2012 dr hab. Mark Pankov - ,,Przemienność diagramów w grupach GL_n oraz PGL_n"
 • 11 grudnia 2012 prof. dr hab. Adam Doliwa - "Geometryczna interpretacja struktury Hopfa na płaszczyźnie kwantowej"
 • 27 listopada 2012 dr Artur Siemaszko - "Geometria GL2 (Z) i endomorfizmy torusa"
 • 20 listopada 2012 dr hab. Andrzej Matraś, prof. UWM - "Grupa automorfizmów skończonych płaszczyzn Minkowskiego"