Kolegium Dziekanów

 

Dziekan
dyżur pok. A1/12:
wtorek, godz. 10.00-13.00
czwartek, godz. 12.00-13.00

prof. dr hab. Adam Doliwa

sylwetka Dziekana

Prodziekan ds. rozwoju informatyki

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM

Prodziekan ds. studenckich

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Mariusz Bodzioch

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM

 

Przewodniczący Zespołu ds. Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM