Przedstawiciele Wydziału, Pełnomocnicy Dziekana, Koordynatorzy

Przedstawiciele Wydziału Matematyki i Informatyki, Pełnomocnicy Dziekana, Koordynatorzy w kadencji 2020-2024

 

Przedstawiciel WMiI w Senacie

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

dr hab. Maciej Bocheński, prof. UWM

Przedstawiciel WMiI

w Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Finansów

 

Prof. dr hab. Adam Doliwa

Przedstawiciel WMiI

w Uczelnianej Komisji Oceniającej do spraw Nauczycieli Akademickich

 

 

Prof. dr hab. Marek Golasiński

Przedstawiciel WMiI

w Uniwersyteckiej Radzie Doskonałości Naukowej

 

Prof. dr hab. Aleksy Tralle

Przedstawiciel WMiI

w Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

 

Prof. dr hab. Aleksy Tralle

Przedstawiciel WMiI

w Senackiej Komisji Statutowej

 

Dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

Przedstawiciele WMiI w Radzie Edukacyjnej

Dr hab. Maciej Bocheński, prof. UWM

(przedstawiciel dyscypliny matematyka)

Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska

(prodziekan ds. studenckich)

Przedstawiciel WMiI w Kolegium Wydawniczym

Dr hab. Adam Lecko, prof. UWM

(przedstawiciel dyscypliny matematyka)

Przedstawiciel WMiI

w Uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska

Przedstawiciel WMiI

w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Dr Jarosław Kosiorek

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus

Dr Anna Szczepkowska

 

Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych

Dr Grażyna Ciecierska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych

na Wydziale Matematyki i Informatyki

 

Dr hab. Andriy Panasyuk

 

Przedstawiciel Dziekana WMiI

w Zespole ds. przeglądu warunków pracy

 

Mgr inż. Mariola Adamska

 

Przedstawiciele Wydziału Matematyki i Informatyki w Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021

Mgr Agnieszka Banach-Szewczak – pracownik

Jakub Kibitlewski – student

Magdalena Rajewska – student

Wiktoria Gawrońska – student

Przedstawiciel WMiI do Rady Kół Naukowych

Kacper Kokoszko – student

Przedstawiciel WMiI w Komisji ds. Równości Szans

Dr Grażyna Ciecierska

Osoba do kontaktu z Rzecznikiem ds. Równości Szans

Mgr inż. Mariola Adamska

Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych dr Krzysztof Żyjewski