Doliwa Adam

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
Stanowisko: 
profesor
E-mail: 
Telefon: 
524 60 71
524 60 21
Pokój: 
A 1/2
Konsultacje: 

środy, godz. 8.00-9.30, sala A1/2, kod MS Teams 4p3caok

Dziedzina: 
nauki fizyczne, nauki matematyczne
Dyscyplina: 
fizyka, matematyka
Specjalność: 
fizyka matematyczna, układy całkowalne
Dorobek naukowy: 

ok. 50 publikacji, w tym: Phys.Lett.A (9), J.Math.Phys. (6), J.Geom.Phys. (6), J.Phys.A (6), Comm.Math.Phys. (2), J.Nonlin.Math.Phys. (2), Phys.Rev.E (2), Glasgow Math.J. (1), Theor.Math.Phys. (1), Rep.Math.Phys.(1), Lett.Math.Phys. (1)

współautor hasła "Integrable Systems and Discrete Geometry" [w:] Encyclopedia of Mathematical Physics, Elsevier, 2006

Realizowane tematy badawcze: 

Dyskretne klasyczne i kwantowe układy całkowalne: geometria i fizyka (N N202 174739) 2010-2013

Całkowalne układy dyskretne i geometria (1 P03B 017 28) 2005-2008

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Society for Industrial and Applied Mathematics

International Association of Mathematical Physics

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Nagroda Matematyczna im. Wacława Sierpińskiego Wydziału III PAN (2003)

edytor gościnny specjalnego wydania "Symmetries and Integrability of Difference Equations" czasopisma Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Discrete Dynamics in Nature and Society"

Wykształcenie: 

1988 - mgr (fizyka), Uniwersytet Warszawski

1995 - dr (fizyka teoretyczna), Uniwersytet Warszawski

2002 - dr hab. (fizyka) Uniwerystet Warszawski

2012 - prof. (matematyka) Instytut Matematyczny PAN