Artiemjew Piotr

Undefined
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
profesor uczelni
E-mail: 
Telefon: 
524 60 82
Pokój: 
E 0/4
Konsultacje: 

Poniedziałek (Monday) - 13:30 - 15:00, (proszę o email, dla sprawnego skomunikowania zdalnego)
kod MS Teams: c36euba

Dziedzina: 
teoria wnioskowania aproksymatywnego, zbiory przybliżone
Dyscyplina: 
nauki techniczne
Specjalność: 
informatyka
Wykształcenie: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, magister matematyki informatycznej 2006,

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr hab. nauk technicznych informatyki 2016.