eliminacje

Rankingi i statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych

Przedstawiony poniżej ranking przedstawia 10 najlepszych szkół pod wzgledem średniej z uzyskanych wyników w zakończonych cyklach eliminacyjnych. Za podstawę wyniku w każdym zakończonym cyklu przyjęto średnią wyliczoną z trzech najlepszych wyników uzyskanych przez uczniów danej szkoły.

Zgłoś zauważone w rankingach nieprawidłowości


Ranking: 10 najlepszych szkół wg średniegu wyniku trzech najlepszych uczniów


 •   Szkoła Podstawowa w Bryńsku
       Nauczyciele:  Waldemar Klemens
   
 •   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach
       Nauczyciele:  Tomasz Sołowiej,Beata Gołębiewska,Michał Werbowy
   
 •   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
       Nauczyciele:  Teresa Wisińska,Ireneusz Dzida,Anetta Paturalska
   
 •   Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół z UJN w Górowie Iławeckim
       Nauczyciele:  Stefania Sokol
   
 •   Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
       Nauczyciele:  Połoniewicz Małgorzata
   
 •   Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie
       Nauczyciele:  Monika Szot,Barbara Augusiewicz
   
 •   Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
       Nauczyciele:  Monika Łuniewska
   
 •   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
       Nauczyciele:  Marta Katarzyna Kulbacka
   
 •   Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu
       Nauczyciele:  Małgorzata Nowaczek,Magdalena Skrzypczyńska
   
 •   Szkoła Podstawowa w Żurawcu
       Nauczyciele:  Małgorzata Mucharska