eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie

Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie już przez czternaście lat. Od piętnastej edycji zawodów do grona organizatorów dołącza się nauczycieli i szkoły, które wyraziły chęć współpracy.


pod honorowym patronatem

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Patronat medialny:   GRUPA WM    

Współorganizatorzy - szkoły ponadpodstawowe

Współorganizatorzy - szkoły podstawowe

1. mgr Barbara Augusiewicz, Szkoła Podstawowa w Jonkowie

2. mgr Krystyna Orłowska,  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach

3. mgr Anetta Paturalska, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku

4. mgr Janusz Karkut, Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie (Lubawa)

Jak zostać współorganizatorem

Wystarczy zgłosić do koordynatora zawodów zobowiązanie do współpracy polegającej na: