eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Harmonogram zawodów

XVII edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych rusza już w listopadzie. Zaczynamy etapem eliminacji: raz w miesiącu od listopada do kwietnia, przy czym etap kwietniowy jest obowiązkowy dla szkół podstawowych i gimnazjów, a dla szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest etap marcowy.

 

Ostateczny termin rejestracji zawodników, to termin zakończenia cyklu obowiązkowego. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach.


Cykl listopadowy 2018

Cykl listopadowy rozpocznie się 2.11.2018 i trwać będzie do 30.11.2018.

W tym czasie szkoły chcące brać udział w eliminacjach powinny przekazać uczniom zadania eliminacyjne. Od poprzednich zawodów z XV edycji postanowiono, że zadania będą dawane uczniom do rozwiązania "w domu" na czas określony przez nauczyciela. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole, to sprawdzian w obowiązkowym cyklu kwietniowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz w obowiązkowym cyklu marcowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Do momentu obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

Bardzo proszę o sprawdzanie przy logowaniu czy wyświetlona szkoła jest właściwa, ponieważ w poprzednim roku doszło do pomyłek w zespołach szkół i przypisywano punkty niewłaściwym rodzajom szkół. W razie dostrzeżonych niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Wyniki z zadań eliminacyjnych do dnia 30.11.2018r należy wpisać zarejestrowanym uczniom w zawodach w zakładce "Wpisywanie wyników".

Zadania znajdują się na stronie "zadania eliminacyjne" w bocznym menu, wyniki wpisujemy w formularzu "wpisywanie wyników". Opisane czynności wymagają zalogowania się. Loginy i hasła zostały przesłane do szkół w poprzednich zawodach na adresy e-mail i pozostają bez zmian. W przypadku gimnazjów, które weszły w skład szkół podstawowych prosimy po zalogowaniu (login dla gimnazjów) o edycję szkoły i wpisanie nowych danych (np. Szkoła podstawowa ...)

Szkoły podstawowe w zawodach to klasy 1-7, gimnazja to klasy 8,9 (muszą być logowane loginem i hasłem jako gimnazjum)

Stąd wynika, że ta sama szkoła podstawowa dla uczniów 1-7 ma inny login i dla uczniów 8-9 inny.