Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne


eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Harmonogram zawodów

XVI edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych rusza już w listopadzie. Zaczynamy etapem eliminacji: raz w miesiącu od listopada do kwietnia, przy czym etap kwietniowy jest obowiązkowy dla szkół podstawowych i gimnazjów, a dla szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest etap marcowy.

 

Ostateczny termin rejestracji zawodników, to termin zakończenia cyklu obowiązkowego. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach.


Cykl kwietniowy 2018 - szkoły podstawowe i gimnazjalne

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych (klasy 7,8,9 - wg starego podziału)

Cykl kwietniowy - obowiązkowy - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych trwać będzie od 01.04.2018 do 31.04.2018.

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych jest to cykl obowiązkowy. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach. Cykl obowiązkowy przeprowadzany jest w szkołach w formie sprawdzianu. Po przeprowadzeniu etapu należy do 05.05.2018 zarejestrować zawodników do finału na stronach zawodów w zakładce " zapisy na finał", w której pokażą się nazwiska uczniów, którym wpisano wyniki z etapu obowiązkowego

Finał dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się 17 maja 2018 o godz. 11.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Cykl marcowy 2018 - szkoły ponadgimnazjalne wg starego podziału

Dla szkół ponadgimnazjalnych

Cykl marcowy dla szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 01.03.2018 i trwać będzie do 27.03.2018.

Dla szkół ponadgimnazjalnych jest to cykl obowiązkowy. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach. Cykl obowiązkowy przeprowadzany jest w szkołach w formie sprawdzianu. Po przeprowadzeniu etapu należy do 30.03.2018 zarejestrować zawodników do finału na stronach zawodów w zakładce " zapisy na finał".

Finał odbędzie się 13 kwietnia 2018 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie o godz. 11.00.

Laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają prawo do przyjęcia na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki poza kolejnością wynikajacą z rekrutacji.