eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Harmonogram zawodów

XVIII edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych ruszyła już w listopadzie. Zaczynamy etapami przygotowawczymi: raz w miesiącu od listopada do kwietnia, przy czym etap kwietniowy jest obowiązkowy dla szkół podstawowych i gimnazjów, a dla szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest etap marcowy.

 

Ostateczny termin rejestracji zawodników, to termin zakończenia cyklu obowiązkowego. Nie przystąpienie do cyklu obowiązkowego jest traktowane jako rezygnacja z udziału w zawodach.


Terminy dla szkół ponadpodstawowych

Listopad 2019 - Luty 2020

Comiesięczne cykle przygotowawcze, nieobowiązkowe dla szkół ponadgimnazjalnych tzw. "domowe". Zawodnicy zadania dostają do domu. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Marzec 2020 - wpisy do 15.04.2020

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole. Jego wyniki dają podstawę do zakwalifikowania się do finału zawodów. Po wpisaniu wyników uczniów można zapisać na finał w zakładce "zapisy na finał". Do momentu zakończenia obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

21 kwiecień 2020 - zmiana terminu.

Finał zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych. Finał odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie ul. Słoneczna 54

5 czerwiec 2020.

Gala Laureatów na której wręczane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. Odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Terminy dla szkół podstawowych

Listopad 2019 - Marzec 2020, wpisy marcowe do 15.04.2020.

Comiesięczne cykle przygotowawcze, nieobowiązkowe dla szkół podstawowych i osobno klas 8_9 tzw. "domowe". Zawodnicy zadania dostają do domu. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Kwiecień 2020

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole. Jego wyniki dają podstawę do zakwalifikowania się do finału zawodów. Po wpisaniu wyników uczniów można zapisać na finał w zakładce "zapisy na finał". Do momentu zakończenia obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

21 maj 2020.

Finał dla szkół podstawowych. Finał odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie ul. Słoneczna 54

5 czerwiec 2020.

Gala Laureatów na której wręczane są dyplomy i atrakcyjne nagrody. Gala odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

XVIII Zawody 2019/2020

Zawody rozpoczyna cykl listopadowy. Rozpocznie się 4.11.2019.

W tym czasie szkoły chcące brać udział w eliminacjach powinny przekazać uczniom zadania eliminacyjne. Od poprzednich zawodów z XV edycji postanowiono, że zadania będą dawane uczniom do rozwiązania "w domu" na czas określony przez nauczyciela. Sugerowany czas, to trzy dni. Po trzech dniach uczniowie muszą przekazać rozwiązania nauczycielom do oceny i wpisania wyników.

Obowiązkowy sprawdzian, który musi się odbyć w szkole, to sprawdzian w obowiązkowym cyklu kwietniowym dla szkół podstawowych oraz w obowiązkowym cyklu marcowym dla szkół ponadpodstawowych.

Do momentu zakończenia obowiązkowego cyklu szkoły mogą przystępować do zawodów.

Bardzo proszę o sprawdzanie przy logowaniu czy wyświetlona szkoła jest właściwa, ponieważ w poprzednim roku doszło do pomyłek w zespołach szkół i przypisywano punkty niewłaściwym rodzajom szkół. W razie dostrzeżonych niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Zadania znajdują się na stronie "zadania eliminacyjne" w bocznym menu, wyniki wpisujemy w formularzu "wpisywanie wyników". Opisane czynności wymagają zalogowania się. Loginy i hasła zostały przesłane do szkół w poprzednich zawodach na adresy e-mail i pozostają bez zmian.