eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Witajcie w XVIII edycji zawodów

XVIII edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych rozpoczęła się w listopadzie 2019r jako ogólnopolskie zawody matematyczne dla szkół ponadgimnazjalnych i regionalne zawody dla szkół podstawowych. Już w tej chwili trwają przygotowania do nowej "zreformowanej" sytuacji zawodów.

Polub Nas na Facebooku

1. Termin finału dla szkół ponadpodstawowych został przesunięty na dzień 21.04.2020r.
Ze względu na nieprzewidywalną sytuację w kraju związaną z koronawirusem należy brać pod uwagę możliwość odwołania zawodów w tym roku.

2. Termin zapisu na finał i przeprowadzenia etapu obowiązkowego w szkołach przedłużono do dnia 15.04.2020r.

UWAGA.
Ze względu na fakt, że jeszcze przez kilka lat licea będą tylko trzy klasowe, przyjęto tylko dwie kategorie: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.
Ze względu na wspaniałą reformę i związane z nią zmiany wyczyszczono (23.10.2019) wszystkie dotychczasowe dane dotyczące nauczycieli i uczniów.

Podział w szkołach ponadgimnazjalnych na: klasy 1-2 i klasy 3 i 4 (5 technika) zaproponujemy, gdy powstaną już wszystkie klasy. Jak co roku zawody składać się będą z comiesięcznych etapów eliminacyjnych nieobowiązkowych, etapu szkolnego obowiązkowego kwalifikującego do finału i z finału. Pierwszy etap eliminacyjny to etap listopadowy do którego zadania zostaną ogłoszone 4.11.2019r. Etap obowiązkowy dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się w marcu (finał 7 kwietnia 2020), a dla szkół podstawowych w kwietniu (finał 21 maja 2020). Dokładne daty podane są w zakładce "Terminy eliminacyjne". Szkoły już mogą zapisywać chętnych do udziału w zawodach. Wszystkim przyszłym uczestnikom: uczniom, szkołom, a przede wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy życzymy osiągnięcia sukcesu.

Zobacz czy możesz studiować matematykę?

Aktualności

1. Szkoły podstawowe to klasy 1 - 8.
Do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Nowo utworzone szkoły muszą zwrócić się do organizatora o login i hasło.
Uwaga.
Zadania będą przygotowane na poziomie klas 7 i 8

2. Licea i technika - wszystkie klasy Jeśli nie zmieniła się szkoła, to do logowania używamy loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Przy rejestracji zawodników koniecznie należy wpisać klasę do której uczęszcza zawodnik.
Uwaga.
Zadania będą przygotowane na poziomie klas 2 i wyżej

Przy rejestracji zawodnikom trzeba obowiązkowo przypisać nauczyciela, który go uczy ponieważ nauczyciel jest premiowany wraz z zawodnikiem.

Przy rejestrowaniu szkoły i uczniów do zawodów należy uwzględnić następujące zmiany związane z reformą szkół i ochroną danych.
1. Ochrona danych osobowych.
Warunkiem koniecznym zarejestrowania ucznia do zawodów jest posiadanie jego pisemnej zgody, a w przypadku ucznia niepełnoletniego pisemnej zgody jego prawnych opiekunów na przetwarzanie i upublicznianie wpisywanych jego danych w procesie rejestracji
Uwaga.
Upubliczniane dane zawodnika to:imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel oraz ilość zdobytych punktów.

2. Formularz zgody. Tu można pobrać i wydrukować przykładowy formularz zgody na przetwarzanie danych

   Pobierz formularz


Specjalne prawa dla laureatów i finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych

Historia: XVII edycja zawodów

XVII edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych przeszła już do historii.

Zobacz wyniki w archiwach XVII zawodów

Galą Laureatów zakończyły się XVII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne. Rozdano dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne. To już ponad 11 tysięcy uczniów przez siedemnaście kolejnych lat wzięło udział w matematycznych zmaganiach. Od nowego roku szkolnego rozpocznie się kolejna, już XVIII edycja zawodów, na którą serdecznie zapraszammy wszystkich zainteresowanych: uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, władze uczelni, miasta i województwa oraz sponsorów.

GALA LAUREATÓW 05.06.2019

1. Gala Laureatów.
Gala Laureatów odbyła się 5 czerwca 2019 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ulicy Słonecznej 54. Na galę przybyli laureaci z nauczycielami i rodzicami, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.
2. W tym roku laureaci zostali nagrodzenie kartami prezentowymi na zakupy sprzętu w sieci sklepów MediaExpert
- 1 miejsce - 600zł
- 2 miejsce - 300 zł
- 3 miejsce - 200 zł
- pozostali laureaci - 60 zł.
Nagrody ufundowane były przez PKO Bank Polski, który jest od wielu lat strategicznym sponsorem zawodów
3. Finaliści ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez pozostałych sponsorów.
4. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przygotował listy gratulacyjne dla nauczycieli. Listy gratulacyjne wręczał przedstawiciel kuratora.

Zestawienia wyników znajdują się w XVII archiwum

Zadania i rozwiązania z zawodów można obejrzeć w zakładce zadania eliminacyjne

Wrażenia z zawodów

Bardzo sympatyczny konkurs mobilizujący uczniów do systematycznej pracy. Fakt, że zadania przysyłają różni nauczyciele powoduje, że są one bardzo różnorodne, co jest dużą zaletą. Myślę, że czasami mogłyby być nawet trudniejsze. Ja i moi uczniowie pierwszy raz braliśmy udział w tych zawodach i mamy bardzo miłe odczucia. Uczniowie cieszą się, że ich wysiłek został nagrodzony atrakcyjnymi niespodziankami. Jeszcze raz dziękujemy za gratulacje i nagrody:)
Danuta Dworczyk, nauczycielka, Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku


... Szczególnie godne podziwu jest, że ta wielka inicjatywa edukacyjna od początku prowadzona jest społecznie, poza godzinami pracy, przez niewielką grupę pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki dla tak wielu...
Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna


... poznawaliśmy rzeczy, które później będziemy przerabiać w szkole. Nad niektórymi zadaniami trzeba poświęcić więcej czasu.
Szymon Adamowicz ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie


... Oprócz wiedzy, w matematyce przydaje się też szczęście. Można się przygotowywać całymi latami, a jeśli nie dopisze szczęście, to nic się nie napisze. Ja specjalnie się nie przygotowywałam, ale zadania mi pasowały
Magdalena Domańska ze SP nr 2 w Nidzicy


... Nie miałam kiedy podziękowac za zawody. Bardzo miła atmosfera panowała na konkursie. Zostaliśmy ciepło przyjęci. Czuliśmy sie jak u siebie. Super było.
Marta Katarzyna Kulbacka, Gimnazjum nr 2 w Olecku, nauczycielka


Witam serdecznie, zgadzam się z tym co napisała Pani Marta. Na zawodach było bardzo sympatycznie. Pragnę Panu podziękować za te zawody , za to że nas ( nauczycieli i uczniów) zmotywował Pan do działania. Nie było lekko, ale było warto.
Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu, nauczycielka


Dziękuję za docenienie moich wysiłków. Mnie też nie było lekko, ale było warto.
Zbigniew Paprzycki, Koordynator zawodów


Uważamy, że zawody były świetnie zorganizowane. Dzięki życzliwej atmosferze zapomniałyśmy o stresie. Rozwiązywanie zadań przez 6 miesięcy umożliwiło nam powtórzenie materiału i poszerzenie wiadomości - na pewno przyda się do matury. Bardzo podobała nam się uczelnia i mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mogły ponownie spróbować sił.
Magdalena Piotrowska, Magdalena Dąbrowska, Urszula Tomczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Olecku, uczennice klasy 2A


Jeśli chcesz skomentować zawody, to proszę napisz


Od roku 2016 działa portal: warmińsko-mazurska strefa matematyczna. Strefa matematyczna (w górnym menu: strefa matematyki), to serwis dla uczniów rozbudowany o część związaną z przygotowaniem do zawodów i rozwijaniem zainteresowań matematycznych: artykuły, materiały pomocnicze przygotowujące do zawodów, ale też artykuły omawiające różne zagadnienia matematyczne. Coraz więcej szkół dołącza do redaktorów strefy.

Dołącz do redaktorów strefy

Laureaci - szkoły ponadgimnazjalne

Jedną z ważnych nowości zawodów jest specjalne premiowanie laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Matematyki i Informatyki gwarantuje laureatom przyjęcie na studia matematyczne lub informatyczne z możliwością studiowania matematyki na specjalnych warunkach z indywidualnym programem studiów oraz przydzielonym opiekunem naukowym. Jest to szybka droga do uzyskania tytułu doktora nauk przez prowadzenie prac badawczych już w okresie studiów.

Prowadzone rankingi

Wprowadzono następujące rankingi zawodów niezależnie w każdej z trzech kategorii zawodów: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

  • najlepszy zawodnik
  • najlepsza szkoła w danej edycji zawodów
  • najlepsza szkoła w perspektywie trzech ostatnich lat
  • aktywna szkoła
  • aktywny nauczyciel

Eliminacje

Eliminacje przebiegają w comiesięcznych cyklach. Mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do zawodów. Zadania przygotowywane są przez organizatorów, w tym przez nauczycieli będących współorganizatorami zawodów. Zadania wybrane spośród nadesłanych są na początku każdego miesiąca zamieszczone na stronach zawodów dla szkół, które zarejestrowały swoich uczniów do zawodów. Szkoły mają wyznaczony czas (patrz: terminy eliminacyjne) na przeprowadzenie wewnętrznych zawodów w formie określonej przez regulamin zawodów i przesłanie do organizatora wyników. Zestawienia wyników będą publikowane na stronach zawodów. Po tym czasie zadania są ogłoszone na stronach zawodów i mogą być pomocne dla uczniów niezarejestrowanych do eliminacji. Eliminacje są nieobowiązkowe oprócz obowiązkowego ostatniego cyklu marcowego dla szkół ponadgimnazjalnych i kwietniowego dla pozostałych szkół. Szkoły mogą zgłosić zawodników do finału w dowolnym momencie nie przekraczającym terminu cyklu obowiązkowego podanego przez organizatora.