eliminacje

Rankingi i statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych

Przedstawiony poniżej ranking przedstawia 10 najlepszych szkół pod wzgledem średniej z uzyskanych wyników w zakończonych cyklach eliminacyjnych. Za podstawę wyniku w każdym zakończonym cyklu przyjęto średnią wyliczoną z trzech najlepszych wyników uzyskanych przez uczniów danej szkoły.

Zgłoś zauważone w rankingach nieprawidłowości


Ranking: 10 najlepszych szkół wg średniegu wyniku trzech najlepszych uczniów


 •   I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie
       Nauczyciele:  Magdalena Bielska,Sylwia Grochecka
   
 •   Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
       Nauczyciele:  DANUTA DWORCZYK
   
 •   II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
       Nauczyciele:  Katarzyna Cybulska ,Ewa Aniszewska
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku
       Nauczyciele:  Dorota Ziajko,Natalia Tabak,Grażyna Biernot-Lendo,Katarzyna Jelska
   
 •   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim
       Nauczyciele:  Inga Markiewicz
   
 •   II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
       Nauczyciele:  Beata Kossakowska-Szwałek,Maciej Gardecki,Joanna Herman,Lidia Łyżwa,Anna Błaszczak-Ćwikła,Ewa Gbur Matejuk
   
 •   XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
       Nauczyciele:  Ewa Kozłowska,Roman Kozłowski,Damian Wiśniewski,Agnieszka Nowicka
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
       Nauczyciele:  Barbara Grodzka ,Krzysztof Milewski,Ligia Pacześniak,Irena Piotrowska
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
       Nauczyciele:  Anna Kulpa,Katarzyna Kwak,Wioletta Graczyk
   
 •   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
       Nauczyciele:  Bożena Majewska ,Artur, Jan Suwiński,Anna Łodziewska - Ojdana