eliminacje

Rankingi i statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych

Przedstawiony poniżej ranking przedstawia 10 najlepszych szkół pod wzgledem średniej z uzyskanych wyników w zakończonych cyklach eliminacyjnych. Za podstawę wyniku w każdym zakończonym cyklu przyjęto średnią wyliczoną z trzech najlepszych wyników uzyskanych przez uczniów danej szkoły.

Zgłoś zauważone w rankingach nieprawidłowości


Ranking: 10 najlepszych szkół wg średniegu wyniku trzech najlepszych uczniów


 •   I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie
       Nauczyciele:  Magdalena Bielska,Sylwia Grochecka
   
 •   Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
       Nauczyciele:  DANUTA DWORCZYK
   
 •   II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
       Nauczyciele:  Ewa Aniszewska,Katarzyna Cybulska
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku
       Nauczyciele:  Natalia Tabak,Dorota Ziajko,Katarzyna Jelska ,Grażyna Biernot-Lendo
   
 •   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim
       Nauczyciele:  Inga Markiewicz
   
 •   II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie
       Nauczyciele:  Ewa Gbur Matejuk,Beata Kossakowska-Szwałek,Joanna Herman,Anna Błaszczak-Ćwikła,Lidia Łyżwa,Maciej Gardecki
   
 •   XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
       Nauczyciele:  Agnieszka Nowicka,Roman Kozłowski,Damian Wiśniewski,Ewa Kozłowska
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
       Nauczyciele:  Krzysztof Milewski,Barbara Grodzka ,Irena Piotrowska,Ligia Pacześniak
   
 •   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
       Nauczyciele:  Katarzyna Kwak,Wioletta Graczyk,Anna Kulpa
   
 •   Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
       Nauczyciele:  Bożena Majewska ,Artur, Jan Suwiński,Anna Łodziewska - Ojdana