eliminacje

Rankingi i statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Ranking najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Przedstawiony poniżej ranking przedstawia podwójną klasyfikację wyników uczniów. Przyjęto, że sposób prowadzenia sprawdzianów i ich oceniania w szkołach może sie różnić między szkołami o 10%, czyli o 5 punktów. Uczniów podzielono na trzy grupy w których wprowadzono też następny podział przez zastosowanie różnych kolorów. Uczniów z tym samym kolorem można uważać za prawdopodobnie takich samych, mimo różnicy w ilości zdobytych punktów.

Zgłoś zauważone w rankingach nieprawidłowości


Ranking uczniów: wynik 40-50 z ostatniego zamkniętego cyklu


UczeńSzkołaNauczyciele


Ranking uczniów: wynik 30-40 z ostatniego zamkniętego cyklu

UczeńSzkołaNauczyciele


Ranking uczniów: wynik 20-30 z ostatniego zamkniętego cyklu

UczeńSzkołaNauczyciele