Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020 powołano uchwałą Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w dniu 27 października 2015 roku. Komisja ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w następującym składzie:

• dr Artur Woike – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
• dr Joanna Kluczenko – Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej
• mgr Marzena Śmiech – Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej
• dr Bogumiła Kowalczyk – Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
• Zuzanna Przewodowska Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (przedstawiciel studentów)

Obowiązująca Ordynacja Wyborcza:
http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/wybory-2016-2020/ordynacja-wyborcza

Kalendarz wyborczy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kadencję 2016-2020:
http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/wybory-2016-2020/ramowy-kalendarz-wyborczy

WYDZIAŁOWY HARMONOGRAM WYBORCZY

OGŁOSZENIA Wydziałowej Komisji Wyborczej

1. Wybór elektora spośród nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

2. Wybór elektora spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

3. Wyniki wyborów na elektora z grupy nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

4. Wyniki wyborów na elektora z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

5. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016

6. Ogłoszenie dot. kandydatów zgłoszonych na stanowisko Dziekana WMiI na kadencję 2016-2020

7. Zgłoszenia kandydatów na Prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020

8. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym

9. Ogłoszenie o zgłoszonych kandydatach na Prodziekanów

10. Zebrania wyborcze dot. wyboru Dziekana, Prodziekanów i Senatora wśród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub  stopniem doktora habilitowanego

11. Wydziałowe kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020

12. Wyniki wyboru przedstawiciela do Senatu wśród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

13. Wybór przedstawiciela do Senatu i przedstawicieli do Rady Wydziału wśród nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

14. Wybór przedstawiciela do Rady Wydziału pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

15. Wyniki wyborów do Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

16. Wyniki wyborów przedstawiciela do Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

17. Wyniki wyborów do Rady Wydziału wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

18. Wybory uzupełniające do Rady Wydziału wśród nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

19. Ogłoszenie o zgromadzeniu wyborczym dotyczącym wyboru przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów

20. Wyniki wyborów przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów

21. Ogłoszenie o wyborach przedstawiciela do senatu dla nauczycieli bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

22. Ogłoszenie o wyborach przedstawiciela do senatu z grona nauczycieli z tytułem profesora lub stopniem doktora habillitowanego

23. Ogłoszenie o wyniku wyborów przedstawiciela do Senatu z grona nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

24. Ogłoszenie o wyniku wyborów przedstawiciela do Senatu z grona nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora

25. Ogłoszenie o wyborach przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-24 z grona nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

26. Ogłoszenie o wyborach przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-24 z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

27. Ogłoszenie o wyborach przedstawiciela do Senatu i kandydatów na przedstawicieli do Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

28. Ogłoszenie o wynikach wyborów na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 z grona nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

29. Ogłoszenie o wynikach wyborów przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego

30. Ogłoszenie o wyborach kandydatów na przedstawicieli do Senatu UWM na kadencję 2020-2024 z grupy pracowników niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

31. Ogłoszenie o wynikach wyborów na przedstawiciela do Senatu oraz kandydatów na przedstawicieli do Senatu UWM na kadencję 2020-2024  z grupy pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

32. Ogłoszenie o zgromadzeniu wyborczym nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w celu wyboru kandydatów na przedstawicieli do Senatu UWM na kadencję 2020-2024

33. Wyniki wyborow na kandydatów na przedstawicieli do Senatu UWM na kadencję 2020-24 z grupy nauczeli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na stanowisko Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020 wybrany został:

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Prodziekanami Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:
 
dr Piotr Artiemjew – Prodziekan ds. Kształcenia
dr Aleksandra Kiślak-Malinowska – Prodziekan ds.  Studenckich
prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw. – Prodziekan ds. Nauki