eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Dołącz do organizatorów

Zostań aktywnym członkiem zespołu organizatorów. Wiąże się to z niewielką pracą na rzecz zawodów i dużym prestiżem związanym z byciem współorganizatorem największej matematycznej imprezy Warmii i Mazur, której patronuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Obowiązki współorganizatora

 • 1. Należy zgłosić zobowiązanie do współpracy w organizacji zawodów
 • 2. Raz w miesiącu przygotować trzy zadania na poziomie swojej szkoły. Zadania powinny być z różnych działów matematyki, odpowiednie do poziomu zawodów i możliwości uczniów. Zadania nie mogą być typowe. Powinny zawierać elementy oryginalne niespotykane w zbiorach zadań. Oryginalność zadań należy traktować jako pewne przesłanie i dopuszczalne jest modyfikowanie treści zadań podręcznikowych.
 • 3. Zadania wraz z rozwiązaniami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres koordynatora zawodów. Konieczne jest pisanie zadań i rozwiązań w edytorze równań - najlepiej w MS Word (czcionka Times New Roman 12pt, marginesy boczne 2.5 cm) i w edytorze równań Microsoft Equation 3.0 . Z nadesłanych zadań co miesiąc wybierzemy pięć, które posłużą do przeprowadzenia cyklu eliminacyjnego w danym miesiącu
 • 4. Należy w szkole w terminie podanym na stronach zawodów przeprowadzić cykl eliminacyjny i wyniki wpisać na stronach zawodów po uprzednim zarejastrowaniu zawodników. Będą widoczne w rankingach prowadzonych na stronach zawodów.

Prestiż współorganizatora

  Fakt bycia współorganizatorem największej imprezy matematycznej Warmii i Mazur prowadzonej przez największą wyższą uczelnię w regionie wiąże się z dużym prestżem. Zawodom patronują: władze samorządowe regionu, kuratorium oświaty i wiele instytucji oraz firm sponsorujących zawody. Niekażdy może się pochwalić, że jest współorganizatorem takiego przedsięwzięcia. Jest to również prestiż dla szkoły, którą reprezentuje współorganizator.

 • Współorganizator jest wpisany na liste współorganizatorów zawodów i otrzymuje odpowiedni certyfikat.

Korzyści z bycia współorganizatorem

 • 1. Miejsce w rankingu aktywny nauczyciel. Za każde przysłane zadanie nauczyciel otrzymuje dodatkowe punkty. Zestawienia aktywnych nauczycieli są publikowane na stronach zawodów
 • 2. Po zakończonych zawodach lista aktywnych nauczycieli przesłana będzie do kuratora oświaty, który jest patronem zawodów, do władz samorządowych, dyrektorów szkół i mediów lokalnych
 • 3. Współorganizator jest wpisany na listę współorganizatorów, która jest widoczna w sekcji "organizatorzy" i wymieniany, gdy mówi się o organizatorach
 • 4. Współorganizator ma prawo do wpływania na przebieg zawodów. Jego opinie i sugestie muszą być analizowane i po zaakceptowaniu wprowadzane do regulaminu zawodów.