Misja

  1. Kształcenie matematyków zdolnych do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych działach wiedzy i w praktyce;

  2. Kształcenie nauczycieli matematyki;

  3. Kształcenie profesjonalnych informatyków dla potrzeb gospodarki, administracji, szkolnictwa oraz życia społecznego;

  4. Nauczanie matematyki i jej działów specjalnych jak statystyka matematyczna, ekonometria, biomatematyka, ekologia matematyczna, metody numeryczne; fizyki a w razie potrzeby i podstaw informatyki na wszystkich wydziałach UWM.