Nowy wydział

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w lipcu 2009 roku podpisał umowę z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych". Inwestycja na ponad 96 mln złotych realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia całkowicie od podstaw zbudowane będą obiekty należące do Regionalnego Centrum Informatycznego (RCI).

Kompleks RCI ma być wizytówką olsztyńskiego Uniwersytetu - ośrodkiem nowoczesnych technologii IT. Jego lokalizacja na niewielkim wzniesieniu sprawi że, będzie on pierwszym obiektem widocznym zaraz po wjeździe do Olsztyna od strony Warszawy. Projekt przewiduje powstanie 5 obiektów o różnej liczbie kondygnacji (1-4) i powierzchni użytkowej 8047 m2 oraz kubaturze 45898,58 m3, połączonych ze sobą przeszklonym foyer. W budynkach jednorazowo będzie mogło przebywać około 1200 osób. Obok budynku przewidziano także parking na 220 samochodów.

Projekt nowej siedziby naszego Wydziału opracowała sp. z o.o. GENERAL-PROJEKT z Olsztyna pod kierunkiem mgr inż. Anny Urban. Wykonawcą prac budowlanych została wybrana firma Skanska S.A. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca 2011 roku, dzięki czemu zajęcia w roku akademicki 2011/2012 rozpoczną się w nowym budynku.

Budynek RCI będzie użytkowany przez dwie instytucje:

 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Centrum Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną, w skład którego wchodzi Serwerownia UW-M, Ośrodek obliczeniowy, regionalny węzeł krajowej sieci Pionier, Ośrodek Zarządzania i Eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN.

 

W zasoby Wydziału wejdzie ponad 20 pracowni i laboratoriów informatycznych i fizycznych przeznaczonych do dydaktyki i badań, duża aula pozwalająca zmieścić około 250 osób, dwie mniejsze aule po około 130 osób każda, 10 sal seminaryjnych, duża sala seminaryjna z możliwością podziału, pomieszczenia dziekanatu oraz liczne pokoje pracownicze. Natomiast RCI będzie miało do dyspozycji pracownię podstaw informatyki, bardzo często potrzebną do prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadry Uczelni oraz salę konferencyjną wraz z terminalem do wideokonferencji. Dodatkowo na terenie budynku znajdować się będą: bufet, publiczny punkt dostępu do Internetu (ang. PIAP) oraz pomieszczenia administracyjno-kontrolne.

W ramach kompleksu RCI Wydział Matematyki i Informatyki wzbogaci swoją bazę dydaktyczną o nowoczesne pracownie i laboratoria, a w szczególności:

Laboratoria informatyczne:

 • Laboratorium architektury komputerów i sieci teleinformatycznych,
 • Laboratorium technik multimedialnych,
 • Laboratorium języków programowania,
 • Laboratorium systemów operacyjnych,
 • Laboratorium systemów informatycznych,
 • Laboratorium sztucznej inteligencji i robotyki,
 • Laboratorium systemów wbudowanych,
 • Laboratorium systemów mobilnych,
 • Laboratorium technologii sieciowych,
 • Laboratorium wspomagania projektowania.

Pracownie fizyczne i elektroniczne:

 • Dwie pracownie fizyki ogólnej,
 • Pracownia fizyki technicznej,
 • Pracownia elektroniki i techniki pomiarowej,
 • Pracownia elektroniczna - techniki cyfrowej i transmisji sygnałów.

Pracownie naukowe:

 • Pracownia transmisji i przetwarzania multimediów,
 • Pracownia symulacji komputerowych i rzeczywistości wirtualnej,
 • Pracownia komputerowych systemów medycznych (rozpoznawania obrazów),
 • Pracownia robotyki inteligentnej,
 • Pracownia nanotechnologii,
 • Pracownia metod spektroskopowych.

 

Dzięki środkom uzyskanym z UE pracownie i laboratoria będą wyposażone w najnowsze urządzenia światowej klasy producentów. Możemy do nich zaliczyć:

 • Najnowsze urządzenia typu Pocket PC a także w pełni wyposażony zestaw sieci teleinformatycznej nastawionej na komunikację VoIP.
 • Sterowniki PLC wraz z programatorami i wszelkimi niezbędnymi akcesoriami oraz płyty startowe FPGA to wyposażenie laboratorium systemów wbudowanych.
 • Zestawy do konfiguracji sieci informatycznej działającej w trybie komunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej.
 • Układy do badania zjawisk fizycznych, np. efekt Comptona, efekt Kerra, efekt termoelektryczny, badania energii promieniowania (alfa), badania pompowania optycznego, promieniowania X, eksperymentu Sterna-Gerlacha, pomiaru prędkości światła i wielu innych.
 • Zestaw inteligentnych robotów humanoidalnych oraz zestaw uniwersalnych robotów programowalnych.

Z kolei na potrzeby nowego kierunku: Fizyka techniczna, dokonano zakupu sprzętu medycznego. Studenci będą mogli zapoznać się z zasadą działania i obsługą szerokiej gamy urządzeń medycznych, począwszy od prostych jak aparat EKG, ciśnieniomierze czy lampy medyczne, przez bardziej zawansowane tj. defibrylatory szkoleniowe, oscylometry i spirometry, a kończąc na cykloergometrze, elektroencefalografie, kardiostymulatorze, ultrasonografie lub wideoendoskopie.

Jednak jedną z największych inwestycji był zakup wyposażenia do pracowni nanotechnologii oraz pracowni metod spektroskopowych. W pracowni nanotechnologii zainstalowany będzie mikroskop sił atomowych (AFM) co pozwoli na badanie powierzchni materiałów w tym ferromagnetycznych, izolatorów oraz badania właściwości żywych komórek w ich naturalnym ciekłym stanie. Dużą zaletą mikroskopu AFM jest możliwość badania próbek w powietrzu, cieczy i próżni. Z kolei pracownia metod spektroskopowych wyposażona będzie w urządzenie do napylania ultra cienkich warstw i spektrometr (FTIR).

Wyposażenie specjalistyczne to pokaźna część inwestycji. Dodatkowo w obrębie budynku, zwłaszcza w pracowniach i laboratoriach znajdować się będzie około 250 komputerów klasy PC. Stawiamy na nowoczesność oraz otwarte standardy, dlatego wykorzystywane przez nas oprogramowanie będą to rozwiązania komercyjne jak i Open Source.

8000 m kwadratowych to spory obszar, zwłaszcza dla młodych studentów. Aby nie zgubić się, nowy budynek wyposażony będzie w system informacji publicznej oparty na kioskach multimedialnych. Kioski umiejscowione będą przy wejściach co pozwoli na łatwy i szybki dostęp do informacji o lokalizacji sali, wykładowcy czy spotkaniach. Natomiast przy dziekanacie oraz na terenie PIAPu zawieszone zostaną ekrany typu Public Display przekazujące studentom ważne informacje oraz ogłoszenia.

Nowy budynek to nie tylko laboratoria czy sale seminaryjne. To również Akademicki Ośrodek Obliczeniowy. Zbudowany w oparciu o technologię klastrowania serwerów będzie hostował wiele serwerów wirtualnych obsługujących edukację oraz potrzeby administracji Uczelni. Osobna grupa będzie odpowiedzialna za wirtualizację desktopów z preinstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem dla naukowców. Kolejna pula to dynamicznie tworzone grupy takich samych zestawów maszyn wirtualnych do laboratoriów komputerowych. Dodatkowo wykorzystana będzie wirtualizacja aplikacji. Zalety takiego rozwiązania to:

 • Wirtualne desktopy pracują na wydajnych serwerach . można z nich korzystać na słabym i starym sprzęcie, który musi tylko uruchomić połączenie z klastrem;
 • Te same silne komputery są dostępne w każdej pracowni w obrębie kampusu, więc prowadzący nie są uzależnieni od dostępu do konkretnej pracowni z danym oprogramowaniem specjalistycznym;
 • Dzięki dynamicznemu tworzeniu komputerów wirtualnych z szablonów, do każdego specjalistycznego programu jest odrębny szablon desktopu . w ten sposób oszczędzamy zasoby licencji do niezbędnego minimum pozwalając na równoległą pracę w tym samym czasie, ale w różnych pracowniach;
 • To samo dotyczy oprogramowania do badań naukowych, które jest dostępne na całej uczelni dla każdego naukowca;
 • Dynamiczne tworzenie i zamykanie środowiska zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem wirusów oraz żmudnym czyszczeniem systemów operacyjnych z plików pozostawianych przez studentów.

Do przechowywania systemów wirtualnych wykorzystana zostanie macierz z wbudowanymi serwerami NAS. Podstawą będą dyski pracujące w technologii Fibre Channel oraz dodatkowo zestaw dysków SATA. Taka konfiguracja umożliwi szybką obsługę serwerów wirtualizacji, a dyski SATA pozwolą na tworzenie dysków współdzielonych dla systemów Windows i Linux.

Bez dostępu do światowej sieci Internet, Uniwersytet nie mógłby w pełni realizować swojej misji. Nowy kompleks to również dodatkowy węzeł sieciowy, który zapewni uczelni nadmiarowość w dostępie do szkieletu sieci Pionier i obsługi sieci Uczelni. Nad ciągłością działania infrastruktury sieciowej i serwerowej czuwać będzie z kolei awaryjny system zasilania składający się z zasilaczy bateryjnych podtrzymujących zasilanie do chwili uruchomienia agregatu prądotwórczego.