Wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej

Informacja dla osób, które ukończyły tok studiów w roku akademickim 2018/19 i wcześniej a chciałyby przystąpić do obrony:

Zgodnie pismem Prorektora ds. Studenckich i Nauki dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM  nr UWM-PKsz.s.064.24.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przepisów Regulaminu studiów - informujemy, że osoby, które ukończyły tok studiów w roku akademickim 2018/19 i wcześniej a  nie przystąpiły do egzaminu dyplomowego musza zostać zweryfikowane przez pracownika właściwego dziekanatu, czy wznawiając studia na aktualnie realizowany  program (wznowienie studiów tylko w  celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego )– może ukończyć studia jeśli osiągnie takie same efekty kształcenia (uczenia się) jak pozostali studenci z danego rocznika. Czyli student, który wznawia się na studia celem obrony musi najpierw w porozumieniu z dziekanatem, sprawdzić czy efekty kształcenia (w tym wszystkie przedmioty z danego rocznika) są takie same. W przypadku niezgodności (brak zaliczenia przedmiotów), student wnosi podanie o powtórzenia semestru/roku celem uzupełnienia tych zaległości (Student powinien złożyć wniosek przez rozpoczęciem się roku akademickiego).

Osoby, które wznowiły studia traktowani są jak studenci, którzy realizują studia na danym roczniku. Obowiązują ich opłaty jak rocznik, na który się wznowili.

Wzór podania o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej