Podania

Informujemy, że studenci mogą korzystać w systemie USOSWeb z następujących rodzajów podań w wersji elektronicznej:

 1. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.
 2. Informacja o powrocie po urlopie dziekańskim
 3. Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 4. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów
 5. Podanie do Dziekana o zgodę na kontynuowanie studiów w ramach Programu Erasmus+
 6. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)
 7. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)
 8. Podanie do Dziekana o zmianę tematu / tytułu pracy dyplomowej
 9. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów
 10. Podanie o możliwość powtórzenia semestru
 11. Podanie o przesunięcie realizacji praktyk studenckich
 12. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
 13. Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
 14. Podanie o wydanie suplementu do dyplomu w języku angielskim
 15. Rezygnacja ze studiów
 16. Wniosek o przeniesienie osiągnięć
 17. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
 18. Wniosek o zmianę promotora / opiekuna pracy dyplomowej
 19. Zwrot należności
 20. Podanie do Rektora o kolejne przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 21. Podanie do Rektora o ponowne powtarzanie semestru
 22. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów
 23. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)
 24. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

Pozostałe wzory dokumentów/podań dostępne są do pobrania: