Podania

W systemie USOS uruchomiono moduł obsługi podań studenckich. Student może złożyć w formie elektronicznej następujące podania:

 1. Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim  
 2. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej        
 3. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)
 4. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów
 5. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)
 6. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.
 7. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
 8. Podanie o możliwość powtórzenia semestru
 9. Podanie o wydanie suplementu do dyplomu w języku angielskim
 10. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
 11. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów
 12. Wniosek o zmianę promotora / opiekuna pracy dyplomowej
 13. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)
 14. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)
 15. Podanie do Rektora o ponowne powtarzanie semestru
 16. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

Pozostałe wzory dokumentów/podań dostępne są do pobrania:

Powrót po urlopie
Przeniesienie osiągnięć
Rezygnacja
Wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej
Wznowienie studiów
Zgłoszenie realizacji różnic programowych
Zgłoszenie realizacji warunków
Zgłoszenie tematu
Zgłoszenie zmiany grup w związku z indywidualną organizacją studiów