Stypendia i pomoc materialna

Student ubiegający się o przyznanie świadczeń (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę) musi złożyć wygenerowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami

od 01 do 10 dnia danego miesiąca

tzn. składając komplet dokumentów do 10 grudnia otrzymuje stypendium od grudnia.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zachęcam Państwa do wysyłania wniosków drogą pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki, Pomoc materialna, ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn.

WAŻNE!

Stypendium socjalne – dokumenty

http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-socjalne/dokumenty

Oświadczenia do poszczególnych wniosków http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne

Agnieszka Banach-Szewczak
pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl
89 524 60 01