Stypendia i pomoc materialna

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2023/3024 wnioski stypendialne składane są w  systemie USOSWeb do dn. 15 października 2023 r.

Przypominamy, że 10 dnia każdego miesiąca (licząc od listopada 2023 r.) mija termin przyjmowania wniosków o stypendium socjalne, zapomogę oraz wniosków o przeliczenie.

Do końca miesiąca przyjmowane są  wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wypłacanych świadczeń.

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2023/2024 znajdują się na stronie UWM – http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Przy składaniu wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora i zapomogę, wygenerowanych z USOSweb proszę pamiętać o dostarczeniu wymaganych dla każdego z tych stypendiów oświadczeń - https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/dokumenty-i-regulaminy 

Uprzejmie proszę również zwrócić uwagę na inne oświadczenia, które mogą być potrzebne do składanego wniosku wygenerowanego z USOSweb - https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/dokumenty-i-regulaminy

Od tego roku akademickiego nie przynoszą Państwo oświadczenia RODO. W systemie USOSweb, będzie zamieszczona ikona, której zaznaczenie będzie równało się ze zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

Sprawami pomocy materialnej zajmują się:

lic. Karolina Pianka (tel. 89 524 60 01)

dr Sylwia Zakrzewska (tel. 89 524 57 90)

 

 

Kontakt:

pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54, pok. A1/16

10-710 Olsztyn