Praktyki

Wydziałowy Kierownik Praktyk

dr Paweł Drozda, Katedra Metod Matematycznych Informatyki

tel. 89 524 60 94, e-mail: praktyki@matman.uwm.edu.pl

 

Zasady realizacji praktyk studenckich:

Zasady realizacji praktyk studenckich określa zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie realizacji praktyk studenckich (http://bip.uwm.edu.pl/node/8159)

 

Praktyka zawodowa

Kierunek Informatyka I stopnia

Opiekun praktyk

dr Paweł Drozda, Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Tel: 89 524 60 94, e-mail: praktyki@matman.uwm.edu.pl

Kierunek Informatyka II stopnia

Opiekun praktyk

Dr Aleksandra Kiślak – Malinowska

Tel: 89 524 61 60, e-mail:  akis@uwm.edu.pl

Praktyka zawodowa i nauczycielska

Kierunek matematyka

Opiekun praktyk

Dr Agnieszka Niemczynowicz

Tel: 89 524 61 02, e-mail:  niemaga@matman.uwm.edu.pl

 

Praktyka zawodowa:

Przed rozpoczęciem praktyk należy przynieść opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

1. Umowę o praktyki (2 egzemplarze - podpisane przez firmę)
Do pobrania

2. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
(2 egzemplarze - podpisane przez firmę)
Do pobrania

3. Ubezpieczenie NNW na czas praktyki - do wglądu

Praktyka nauczycielska:

Przed rozpoczęciem praktyk należy przynieść opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

1. Umowę o praktyki (2 egzemplarze - podpisane przez szkołę)
http://bip.uwm.edu.pl/node/6570, załącznik nr 4

2. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
(2 egzemplarze - podpisane przez firmę)
Do pobrania

3. Ubezpieczenie NNW na czas praktyki - do wglądu

Ponadto student powinien zadbać o sprawną komunikację pomiędzy opiekunem praktyk nauczycielskich z ramienia Wydziału oraz nauczycielem w szkole w celu podpisania umowy zlecenia przed rozpoczęciem praktyk.