Praktyki

Informacje o praktykach wymaganych do zaliczenia semestru.

Kierunek Informatyka studia stacjonarne  pierwszego stopnia
http://wmii.uwm.edu.pl/~pdrozda/praktyki.html

Kierunek Informatyka studia stacjonarne  drugiego stopnia
http://wmii.uwm.edu.pl/~ksopyla/praktyki-studenckie/

Kierunek Matematyka Stosowana studia stacjonarne pierwszego stopnia: Załącznik

Kierunek Matematyka Stosowana studia stacjonarne drugiego stopnia: Załącznik

Regulamin praktyki przedmiotowo-metodycznej w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: Załącznik

Regulamin praktyki przedmiotowo-metodycznej w szkole podstawowej: Załącznik