Listy studentów

Numer albumu dostępny po zalogowaniu się na stronie Usosweb https://usosweb.uwm.edu.pl w zakładce mój USOSweb/dane użytkownika.

Zmian w grupach dokonują WYŁĄCZNIE OPIEKUNOWIE poszczególnych lat (dane w zakładce Studenci/Opiekunowie lat) na zasadzie osoba za osobę. Proszę kontaktować się z nimi w sprawie wszelkich zmian składu grup.


Informatyka studia stacjonarne - Pierwszego stopnia

  Informatyka Ogólna:

  Inżynieria Systemów Informatycznych:

Informatyka studia stacjonarne - Drugiego stopnia

  Projektowanie Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych:

Data Science w Praktyce :


 

Informatyka studia niestacjonarne - Pierwszego stopnia

  Inżynieria Systemów Informatycznych:

Informatyka studia niestacjonarne - Drugiego stopnia

  Projektowanie Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych:


 

Matematyka studia stacjonarne - Pierwszego stopnia

  Matematyka Stosowana i Analiza Danych

  Nauczanie Matematyki i Informatyki

  Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

  Nauczanie Matematyki

Matematyka studia stacjonarne - Drugiego stopnia

  Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych

  Nauczanie Matematyki i Informatyki

  Matematyka Stosowana

  Nauczanie Matematyki