Informacje ogólne

dr Grażyna Ciecierska

Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
ul. Słoneczna 54, pok. A0/20
tel.: 89 5246051
e-mail: grac@matman.uwm.edu.pl

 

 

Dyżury w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024

ul. Słoneczna 54, pok. A0/20

czwartki: godz. 15.15–16.45

lub inne terminy, po wcześniejszym kontakcie mailowym

 

 

Zadania Wydziałowego Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych

 

  • udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form wsparcia dla studentów niepełnosprawnych oraz procedur ubiegania się o ich przyznanie,
  • pośredniczenie w kontaktach studenta z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi, pracownikami Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz samorządem studenckim,
  • udzielanie konsultacji indywidualnych (dyżury),
  • udostępnianie na wydziałowej stronie internetowej informacji o sposobie kontaktu z Wydziałowym Opiekunem, o terminach, miejscu i formie dyżurów, o stronie internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a także o dostępnych formach wsparcia dla studentów z Niepełnosprawnościami. Czuwanie nad poprawnością udostępnianych informacji i ich aktualizacją,
  • przygotowanie procedur wydziałowych mających na celu ułatwienie studentom niepełnosprawnym funkcjonowania w środowisku akademickim z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb oraz uprawień wynikających z Regulaminu Studiów UWM. W szczególności, nadzór nad procedurą ubiegania się o zastosowanie rozwiązań alternatywnych, określonych w obowiązującym Regulaminie.