Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 

10-719 Olsztyn

tel.: 89/ 523 38 66

fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
skype (tylko PJM): malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

 

Obsługa w Biurze odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Uwaga! Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) znajduje się na I piętrze. 

Abyskorzystać z windy należy zgłosić się do pracowników Ochrony Biblioteki. 

 

Zespół

Anna Piotrowska, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia
tel.: +48 604 996 293
email: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

Małgorzata Mickiewicz, referent - kształcenie osób głuchych i słabosłyszących
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Dorota Filip, referent
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Dorota Opolska, specjalista, doradca zawodowy
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

Andrzej Prószyński, koordynator ds. dostępności 
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 60
e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Piotr Bartkowski, specjalista ds. technologii wspierających i dostępności cyfrowej
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: piotr.bartkowski@uwm.edu.pl

 

Z usług Biura korzystać może:

 • kandydat na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą niepełnosprawną,
 • student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na trudności w procesie kształcenia,
 • pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia.

Student zgłaszający się po pomoc Biura jest zobowiązany do: 

 • reprezentowania samego siebie,
 • wyrażania pisemnie swoich potrzeb,
 • aktualizacji danych kontaktowych,
 • aktualizacji dokumentacji medycznej,
 • zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

Student ma prawo do: 

 • wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty,
 • zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
 • proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.

 

Wybrane formy wsparcia osób z niepełnosprawnością:

Pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego  https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/asystent-studenta-niepelnosprawnego/

Wsparcie w postaci transportu  https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie /transport/

Wsparcie osób ze spektrum autyzmu https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/autyzm-wsparcie/

Pomoc tłumacza języka migowego  https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/tlumacz-jezyka-migowego/

Lektoraty dedykowane   https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/lektoraty-dedykowane

WF dedykowany   https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/wf-dedykowany/

Dostępność pracowni komputerowej   https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/pracownia-komputerowa/

Dostępność wypożyczalni sprzętu specjalistycznego   https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/wypozyczalnia-sprzetu-specjalistycznego/

Porady i konsultacje psychologiczne  https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/pomoc-psychologa

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”http://zagiel.uwm.edu.pl/empatia/kontakt

Pomoc doradcy zawodowego  https://bon.uwm.edu.pl/wsparcie/doradca-zawodowy-w-biurze-ds-osob-niepelnosprawnych/

 

Pełna oferta form pomocy oraz regulamin korzystania z pomocy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami znajdują się pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/bon/