eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Witajcie w XVI edycji zawodów

XVI edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych ruszyła już w listopadzie 2017r jako ogólnopolskie zawody matematyczne. Zakończyły się już zawody dla szkół ponadgimnazjalnych. Finał odbył się 13 kwietnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. 17 maja odbędzie się finał dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom: uczniom, szkołom, a przede wszystkim nauczycielom za ich wkład pracy życzymy osiągnięcia sukcesu.

Zobacz czy możesz studiować matematykę?

Aktualności

Gala Laureatów 2018

Serdecznie zapraszammy w dniu 06.06.2018 wszystkich zainteresowanych: uczestników zawodów i ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, władze uczelni, miasta i województwa oraz przedstawicieli sponsorów na

Galę Laureatów XVI Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 w auli B Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Poniżej podajemy imienne zaproszenia dla Laureatów i Finalistów Zawodów.

Laureaci - szkoły podstawowe
Laureaci - szkoły gimnazjalne
Laureaci - szkoły ponadgimnazjalneWyniki XVI Zawodów 2018

Zadania i rozwiązania można obejrzeć i pobrać w zakładce zadania eliminacyjne lub tutaj

Szkoły Podstawowe

Laureaci
Najlepsze szkoły podstawowe 2018
Najlepsze szkoły w latach 2016-2017-2018
Najaktywniejsi nauczyciele 2018

Gimnazja

Laureaci
Najlepsze szkoły gimnazjalne 2018
Najaktywniejsi nauczyciele 2018

Ze względu na zmiany organizacyjne w gimnazjach zrezygnowano z klasyfikacji wieloletniej dla tych szkół.

Szkoły ponadgimnazjalne

Laureaci i finaliści 2018
Najlepsze szkoły 2018
Najlepsze szkoły w latach 2016-2017-2018
Najaktywniejsi nauczyciele 2018


Przy rejestrowaniu szkoły i uczniów do zawodów należy uwzględnić następujące zmiany związane z reformą szkół.
1. Szkoły podstawowe to klasy 1 - 7.
Do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Nowo utworzone szkoły muszą zwrócić się do organizatora o login i hasło.
Uwaga.
Jeśli szkoła posiada klasy gimnazjalne, to muszą być zarejestrowane jako gimnazjum. Wymaga to rozróżnienia klas 1-7 od klas gimnazjalnych, więc konieczne jest zwrócenie się o nowy login dla klas gimnazjalnych

2. Gimnazja to klasy 8 -9. Jeśli nie zmieniła się szkoła (np. w zespole szkół), to do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji. Jeśli są klasami gimnazjalnymi w innej szkole to muszą zwrócić się do organizatora o login i hasło.

3. Licea i technika do logowania używają loginu i hasła z poprzednich eleminacji.

Ze względu na zmiany związana z reformą wszystkie dane uczniów z poprzednich zawodów zostały usunięte i należy wpisać je ponownie.
Należy zwrócić uwagę aby prawidłowo zarejestrować zawodników do odpowiedniej szkoły: podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej
Przy rejestracji zawodnikom trzeba obowiązkowo przypisać nauczyciela, który go uczy ponieważ nauczyciel jest premiowany wraz z zawodnikiem

Aktualnie zawody współorganizują osoby wymione w zakładce "Organizatorzy".

Specjalne prawa dla laureatów i finalistów ze szkół ponadgimnazjalnych

XV edycja zawodów

XV edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych przeszła już do historii.

Zobacz statystyki w archiwach XV zawodów

Wrażenia z XV zawodów

... Nie miałam kiedy podziękowac za zawody. Bardzo miła atmosfera panowała na konkursie. Zostaliśmy ciepło przyjęci. Czuliśmy sie jak u siebie. Super było.
Marta Katarzyna Kulbacka, Gimnazjum nr 2 w Olecku, nauczycielka


Witam serdecznie, zgadzam się z tym co napisała Pani Marta. Na zawodach było bardzo sympatycznie. Pragnę Panu podziękować za te zawody , za to że nas ( nauczycieli i uczniów) zmotywował Pan do działania. Nie było lekko, ale było warto.
Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu, nauczycielka


Dziękuję za docenienie moich wysiłków. Mnie też nie było lekko, ale było warto.
Zbigniew Paprzycki, Koordynator zawodów


Uważamy, że zawody były świetnie zorganizowane. Dzięki życzliwej atmosferze zapomniałyśmy o stresie. Rozwiązywanie zadań przez 6 miesięcy umożliwiło nam powtórzenie materiału i poszerzenie wiadomości - na pewno przyda się do matury. Bardzo podobała nam się uczelnia i mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mogły ponownie spróbować sił.
Magdalena Piotrowska, Magdalena Dąbrowska, Urszula Tomczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Olecku, uczennice klasy 2A


Jeśli chcesz skomentować zawody, to proszę napisz


Od roku działa portal: warmińsko-mazurska strefa matematyczna. Strefa matematyczna (w górnym menu: strefa matematyki), to serwis dla uczniów rozbudowany o część związaną z przygotowaniem do zawodów i rozwijaniem zainteresowań matematycznych: artykuły, materiały pomocnicze przygotowujące do zawodów, ale też artykuły omawiające różne zagadnienia matematyczne. Coraz więcej szkół dołącza do redaktorów strefy.

Dołącz do redaktorów strefy

Laureaci - szkoły ponadgimnazjalne

Jedną z ważnych nowości zawodów jest specjalne premiowanie laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Matematyki i Informatyki gwarantuje laureatom przyjęcie na studia matematyczne lub informatyczne z możliwością studiowania matematyki na specjalnych warunkach z indywidualnym programem studiów oraz przydzielonym opiekunem naukowym. Jest to szybka droga do uzyskania tytułu doktora nauk przez prowadzenie prac badawczych już w okresie studiów.

Prowadzone rankingi

Wprowadzono następujące rankingi zawodów niezależnie w każdej z trzech kategorii zawodów: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

  • najlepszy zawodnik
  • najlepsza szkoła w danej edycji zawodów
  • najlepsza szkoła w perspektywie trzech ostatnich lat
  • aktywna szkoła
  • aktywny nauczyciel

Eliminacje

Eliminacje przebiegają w comiesięcznych cyklach. Mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do zawodów. Zadania przygotowywane są przez organizatorów, w tym przez nauczycieli będących współorganizatorami zawodów. Zadania wybrane spośród nadesłanych są na początku każdego miesiąca zamieszczone na stronach zawodów dla szkół, które zarejestrowały swoich uczniów do zawodów. Szkoły mają wyznaczony czas (patrz: terminy eliminacyjne) na przeprowadzenie wewnętrznych zawodów w formie określonej przez regulamin zawodów i przesłanie do organizatora wyników. Zestawienia wyników będą publikowane na stronach zawodów. Po tym czasie zadania są ogłoszone na stronach zawodów i mogą być pomocne dla uczniów niezarejestrowanych do eliminacji. Eliminacje są nieobowiązkowe oprócz obowiązkowego ostatniego cyklu marcowego dla szkół ponadgimnazjalnych i kwietniowego dla pozostałych szkół. Szkoły mogą zgłosić zawodników do finału w dowolnym momencie nie przekraczającym terminu cyklu obowiązkowego podanego przez organizatora.