eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Witajcie w XV edycji zawodów

XV edycja Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych ruszała już w listopadzie w zmienionej formule. Przez czternaście poprzednich edycji zawody rozrosły się do największej imprezy matematycznej Warmii i Mazur. W finale ostatnich XIV zawodów startowało ponad 500 uczniów z ponad 150 szkół. Skłoniło to organizatorów do zmiany formuły zawodów. Wprowadzono nowe rankingi w zawodach uwzględniające szkoły i nauczycieli, przedłużono etap eliminacji do comiesięcznych cykli oraz zaproponowano nauczycielom współorganizowanie zawodów.

Zobacz czy możesz studiować matematykę?

Aktualności

Ostateczne wyniki XV finału zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych

Lista laureatów

Prezentacja zadań

Zobacz statystyki - tu lub w archiwach XV zawodów

Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych trwa etap obowiązkowy. Końcowy termin przedłużono do 05.05.2017. Udział w tym etapie jest warunkiem koniecznym do udziału w finale zawodów. Po przeprowadzeniu etapu należy do 05.05.2017 wpisać wyniki i nastepnie zarejestrować zawodników do finału na stronach zawodów w zakładce "zapisy na finał". W tej zakładce pokażą się nazwiska tylko osób dla których wpisano wyniki

Finał dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się 18 maja o godz. 11.00 na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Bardzo proszę o sprawdzanie przy logowaniu czy wyświetlona szkoła jest właściwa, ponieważ doszło do pomyłek w zespołach szkół i przypisywano punkty niewłaściwym szkołom. W razie dostrzeżonych niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami.

Powstała warmińsko-mazurska strefa matematyczna. Strefa matematyczna (w górnym menu: strefa matematyki), to serwis dla uczniów rozbudowany o część związaną z przygotowaniem do zawodów i rozwijaniem zainteresowań matematycznych: artykuły, materiały pomocnicze przygotowujące do zawodów, ale też artykuły omawiające różne zagadnienia matematyczne.

Dołącz do redaktorów strefy

Laureaci - maturzyści

Jedną z ważnych nowości zawodów jest specjalne premiowanie laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Matematyki i Informatyki gwarantuje laureatom przyjęcie na studia matematyczne lub informatyczne z możliwością studiowania matematyki na specjalnych warunkach z indywidualnym programem studiów oraz przydzielonym opiekunem naukowym. Jest to szybka droga do uzyskania tytułu doktora nauk przez prowadzenie prac badawczych już w okresie studiów.

Prowadzone rankingi

Wprowadzono następujące rankingi zawodów niezależnie w każdej z trzech kategorii zawodów: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

  • najlepszy zawodnik
  • najlepsza szkoła w danej edycji zawodów
  • najlepsza szkoła w perspektywie trzech ostatnich lat
  • aktywna szkoła
  • aktywny nauczyciel

Eliminacje

Eliminacje przebiegają w comiesięcznych cyklach. Mają na celu lepsze przygotowanie uczniów do zawodów. Zadania przygotowywane są przez organizatorów, w tym przez nauczycieli będących współorganizatorami zawodów. Zadania wybrane spośród nadesłanych są na początku każdego miesiąca zamieszczone na stronach zawodów dla szkół, które zarejestrowały swoich uczniów do zawodów. Szkoły mają wyznaczony czas (patrz: terminy eliminacyjne) na przeprowadzenie wewnętrznych zawodów w formie określonej przez regulamin zawodów i przesłanie do organizatora wyników. Zestawienia wyników będą publikowane na stronach zawodów. Po tym czasie zadania są ogłoszone na stronach zawodów i mogą być pomocne dla uczniów niezarejestrowanych do eliminacji. Eliminacje są nieobowiązkowe oprócz obowiązkowego ostatniego cyklu marcowego dla szkół ponadgimnazjalnych i kwietniowego dla pozostałych szkół. Szkoły mogą zgłosić zawodników do finału w dowolnym momencie nie przekraczającym terminu cyklu obowiązkowego podanego przez organizatora.