Warsztat "Topologia Symplektyczna i Kontaktowa"

Drodzy Koledzy,
informuję, że od wielu lat w czerwcu na Uniwersytecie Gdańskim odbywa się "wykład im. Andrzeja Jankowskiego". Do wygłoszenia wykładu są zapraszani matematycy światowej rangi. W 2015 roku odczyt wygłosi prof. Paul Seidel z MIT, jeden z czołowych specjalistów w topologii symplektycznej. Informacje o wykładzie są na stronie Instytutu Matematyki UG.

Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkanie w Gdańsku jest poprzedzone warsztatem szkoleniowym przygotowującym do zrozumienia wykładu im. Jankowskiego. W tym roku takie robocze spotkanie odbędzie się w Olsztynie u nas na Wydziale w dniach 28 i 29 marca w auli C1. Poniżej podaję wstępny program warsztatu (godziny odczytów będą podane później).

Serdecznie zapraszam

Aleksy Tralle

WSTĘPNY PROGRAM WARSZTATU

B Hajduk:
Topological structures related to symplectic and contact manifolds

M. Stukow:
Relations between Dehn twists and the topology of Lefschetz fibrations

V. Shevchishin:
Lectures on symplectic 4-manifolds and Lefschetz pencils.

General remarks: This is rather expository course.
The mail idea is to show WHAT can be proved, and not HOW the proofs work.
So I will try avoid technical details, unless they are necessary to
understand why some result/construction fails.

Syllabus of the curse

Lecture 1+2. Symplectic topology and Darboux theorem.
Symplectic topology in dimension 4.
Some constructions: Symplectic blow-up and contraction (=blow-down).
Moser's theorem.
Inflation.
Symplectic connected sum.

Lecture 3. Almost complex structures and pseudoholomorphic curves.
Symplectic vs complex geometry.
Applications: Uniqueness of symplectic blow-up.
Inflation II.

Lecture 4.
Lefschetz pencils on complex algebraic surfaces.
Mapping class group and monodromy of Lefschetz pencils.

Lecture 5. Symplectic and topological Lefschetz pencils.
Symplectization of topological Lefschetz pencils.