I Warmińsko-Mazurskie Kolokwium Matematyczno-Informatyczne