Program Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia wymianę studencką z krajami Unii Europejskiej i Turcją oraz  krajami partnerskimi (Ukraina, Indie), w ramach której można wyjechać na studia lub odbyć praktyki.

Wszystkich szczegółów można się dowiedzieć na stronie

http://www.uwm.edu.pl/bwz/erasmus/

lub od koordynatora wydziałowego dr Agnieszki Niemczynowicz (erasmuswmii@matman.uwm.edu.pl)

Od tego r.a. proces rekrutacji będzie przebiegał wyłącznie w ramach platformy USOS. Oferty wyjazdów na studia (r.a. 2018/2019) będą dostępne w systemie od 15.12.2017, a rekrutacja będzie otwarta od 1.01.2018 do 07.03.2018.