WMiI.biega

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA DRUŻYNY BIEGOWEJ
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM

 • Celem drużyny jest promowanie WMiI UWM oraz biegania i zdrowego stylu życia.
 • Zawodnikiem drużyny biegowej WYDZIAŁ MATEMTYKI I INFORMATYKI UWM może zostać pracownik, student lub absolwent WMiI, członek jego rodziny, a także sympatyk wydziału lub drużyny (po poręczeniu przez innego zawodnika).
 • Obok regularnej drużyny WMiI funkcjonuje również drużyna WYDZIAŁ MATEMTYKI I INFORMATYKI KIDS, w której skład wchodzą dzieci pracowników, studentów, absolwentów lub sympatyków WMiI.
 • Zawodnikiem regularnej drużyny może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 • Zawodnik startując w zawodach i podając klub/drużynę: WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UWM (drukowanymi literami!) - powinien godnie reprezentować Wydział i Uczelnię.
 • Drużyna ma swojego kapitana, który zgłasza drużynę do klasyfikacji drużynowej i informuje jej członków o istotnych wydarzeniach.
 • Członkowie drużyny spotykają się na nieformalnych spotkaniach, dzielą doświadczeniami biegowymi, wzajemnie wspierają, dopingują i motywują do osiągania coraz lepszych wyników. W DRUŻYNIE SIŁA!!
 • Informacje na temat drużyny i istotnych wydarzeń podawane są na stronie wmii.uwm.edu.pl/WMiI.biega oraz na www.facebook.com/WMiI.biega

Skład drużyny
Pracownicy WMiI:

 • Adam Doliwa
 • Paweł Drozda
 • Aleksandra Kiślak-Malinowska (KAPITAN)
 • Piotr Mendalka
 • Krzysztof Ropiak
 • Krzysztof Sopyła
 • Krzysztof Żyjewski

Studenci/absolwenci WMiI:

 • Natalia Chmielewska
 • Edyta Czarnecka
 • Ewa Czarnecka
 • Marcin Foks
 • Oskar Jagielski
 • Kamil Miklaszewski
 • Artur Pabjańczyk
 • Mariusz Przybyłowski
 • Brygida Wawryszko
 • Klaudia Zając

 

Sympatycy WMiI:

 • Klara Bułło
 • Leszek Dobosz
 • Urszula Doliwa
 • Bartłomiej Siwiak
 • Bogdan Zając
 • Tomasz Zieliński

 

 

Lubisz biegać i chcesz dołączyć do drużyny? ZAPRASZAMY!!!
Skontaktuj się z nami: wmii.biega@matman.uwm.edu.pl