Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
tel. 89 524 60 46
fax: 89 524 60 07
http://wmii.uwm.edu.pl/~kairr/

Kierownik

dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
tel. 89 524 60 18, pok. A0/17

Kadra

    1 profesor
    prof. dr hab. Michaił Borsuk (pokój A0/18, tel. 89 524 64 64)
    2 profesorów UWM
    dr hab. Vsevolod Shevchishin (pokój A0/21, tel. 89 524 60 91),
    dr hab. Artur Siemaszko (pokój A0/17, tel. 89 524 60 18),
    2 adiunktów
    dr Joanna Kluczenko (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),
    dr Agnieszka Niemczynowicz (pokój D0/11, tel. 89 524 61 02)
    3 asystentów
    dr Grażyna Ciecierska (pokój A0/20, tel. 89 524 60 51),
    dr Damian Wiśniewski (pokój A0/20, tel. 89 524 60 51),
    dr Krzysztof Żyjewski (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),

Sekretariat

specjalista ds. administracyjnych
mgr Marzena Śmiech
tel. 89 524 60 48, pokój A3/2
marzena.smiech@matman.uwm.edu.pl

Problematyka badawcza

    Zagadnienia brzegowe eliptyczne w obszarach niegładkich.
    Teoria funkcji jednolistnych.
    Teoria ergodyczna i topologiczne układy dynamiczne.
    Dynamika hiperboliczna.
    Potoki geodezyjne dla metryk riemanowskich i koneksji liniowych.