Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
tel. 89 524 60 46
fax: 89 524 60 07
http://wmii.uwm.edu.pl/~kairr/

Kierownik

dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
tel. 89 524 60 18, pok. A0/17

Kadra

 • 1 profesor
  prof. dr hab. Michaił Borsuk (pokój A0/18, tel. 89 524 60 14),
 • 1 profesor UWM
  dr hab. Artur Siemaszko (pokój A0/17, tel. 89 524 60 18),
 • 1 adiunkt
  dr Joanna Kluczenko (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),
 • 4 asystentów
  dr Grażyna Ciecierska (pokój A0/20, tel. 89 524 60 51),
  dr Damian Wiśniewski (pokój A0/23, tel. 89 524 60 98),
  dr Krzysztof Żyjewski (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),
  dr inż. Mariusz Bodzioch (pokój A0/23,   tel. 89 524 60 98)

Sekretariat

specjalista ds. administracyjnych
mgr Anna Niedziela
tel. 89 524 60 46, pok. A2/14

Problematyka badawcza

 1. Zagadnienia brzegowe eliptyczne w obszarach niegładkich.
 2. Teoria funkcji jednolistnych.
 3. Teoria ergodyczna i topologiczne układy dynamiczne.
 4. Dynamika hiperboliczna.
 5. Potoki geodezyjne dla metryk riemanowskich i koneksji liniowych.