Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
tel. 89 524 60 46
fax: 89 524 60 07
http://wmii.uwm.edu.pl/~kairr/

Kierownik

dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM
tel. 89 524 60 18, pok. A0/17

Kadra

 • 2 profesorów UWM
  dr hab. Vsevolod Shevchishin (pokój A0/21, tel. 89 524 60 91),
  dr hab. Artur Siemaszko (pokój A0/17, tel. 89 524 60 18),
 • 2 adiunktów
  dr Joanna Kluczenko (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),
  dr Agnieszka Niemczynowicz (pokój D0/11, tel. 89 524 61 02)
 • 3 asystentów
  dr Grażyna Ciecierska (pokój A0/20, tel. 89 524 60 51),
  dr Damian Wiśniewski (pokój A0/20, tel. 89 524 60 51),
  dr Krzysztof Żyjewski (pokój A0/19, tel. 89 524 60 02),

Sekretariat

specjalista ds. administracyjnych
mgr Anna Niedziela
tel. 89 524 60 46, pok. A2/12

Problematyka badawcza

 1. Zagadnienia brzegowe eliptyczne w obszarach niegładkich.
 2. Teoria funkcji jednolistnych.
 3. Teoria ergodyczna i topologiczne układy dynamiczne.
 4. Dynamika hiperboliczna.
 5. Potoki geodezyjne dla metryk riemanowskich i koneksji liniowych.